Dorota Kobylec

Animatorka

Współzałożycielka Fundacji, do roku 2021 członek zarządu. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, akredytowana trenerka oraz doradczyni kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS w Krakowie w latach 2005-2008, trenerka modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Koordynatorka projektów z obszaru edukacji i rozwoju lokalnego finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Współautorka publikacji „Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych”. Działa na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych oraz wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych. Współpracuje z siecią miejscowości tematycznych w Małopolsce „Miejsca z charakterem”. Koordynowała pracami nad partycypacyjnym wypracowaniem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Kraków. Współpracowała przy wdrażaniu inicjatywy lokalnej z kilkoma małopolskimi samorządami. Prowadzi szkolenia z zakresu: źródła finansowania działań organizacji, praca metodą projektu, współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, miejscowość tematyczna jako metoda aktywizacji i rozwoju lokalnej społeczności. Obecnie najchętniej zajmuje się animacją społeczną i w tym zakresie rozwija swoje kompetencje.

Po pracy…

lubi wędrówki górskie, przede wszystkim po Beskidach, zwłaszcza w towarzystwie rodziny i psa. Chętnie zwiedza zakątki swojego regionu odkrywając mało znane, urokliwe miejsca, najczęściej związane z dziedzictwem kulturowym.

BIS to dla mnie …

„miejsce, w którym mogę łączyć przyjemne z pożytecznym – pracując zawodowo działam na rzecz rozwoju społecznego.  Fascynuje mnie praca z ludźmi, którzy chcą angażować się w życie swoich wspólnot, są często pełni pasji i ciekawych pomysłów. Praca z nimi to nieustanna inspiracja”.

Pracuje w projektach

„Małopolski  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
„Małopolska Lokanie”