grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem: spotkanie JST, Małopolska Zachodnia, Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia
Grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Praca zdalna Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska Zachodnia
Grafika z logotypem z FIO Małopolska Lokalnie i tekstem nabór przedłużony
Grafika z logotypem FIO Małopolska Lokalnie i tekstem nabór w konkursie
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Szkolenie Krakowski Obszar Metropolitalny
grafika z logotypem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i tekstem Rekrutacja Samorządów, Małopolska Zachodnia
Grafika z logotypem FIO Małopolska Lokalnie Północ i tekstem Gala- podsumowanie
Grafika z logotypem Sąsiedzkie Podgórze i tekstem raport z badań
Grafika z logotypem Mamy FIOła na Małopolskę i tekstem głosowanie w konkursie