Projekt FIO Małopolska Lokalnie – Północ. Realizowany w latach 2018-2019