Wprowadzone przez Anna Pasieka

Rekrutacja samorządów do programu animacji MOWES

Rekrutacja przedłużona do 18.08.2017 r. Zapraszamy do współpracy samorządy z terenu powiatów bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego, krakowskiego oraz Miasta Krakowa, które chcą tworzyć przedsiębiorstwa społeczne oraz rozwijać ekonomię społeczną wprowadzając nowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oferujemy samorządom bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze w zakresie wypracowania pomysłu […]

Od idei do miejsca pracy – biznes społeczny. Spotkanie informacyjne w Chrzanowie

26 czerwca 2017r. (poniedziałek), w godzinach 17.00 – 19.30 Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, Sala Konferencyjna, 3piętro (dostęp windą) Organizator: Fundacja Biuro InicjatywSpołecznych Prowadzisz organizację pozarządową i chcesz zatrudnić pracowników? Interesują Cię miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami lub w trudnej sytuacji życiowej? Jesteś osobą bezrobotną i myślisz o założeniu firmy ze swoimi […]

Do 30 czerwca

Zapraszamy samorządy z terenu powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, które chcą tworzyć przedsiębiorstwa społeczne oraz rozwijać ekonomię społeczną wprowadzając nowe formy współpracy z  organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oferujemy samorządom bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze w zakresie wypracowania pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne oraz wprowadzania nowych form współpracy. Liczba miejsc w […]

Po seminarium…

„Jak włączać ideę rozwoju społeczności lokalnych w polityki publiczne?” zachęcamy do zapoznania się z materiałami. European Community Development Network Rozwój społeczności i polityka społeczna. Kikla uwag. Stuart Hashagen, European Community Development Network Community development and policy. Some thoughts. Stuart Hashagen, European Community Development Network Organizowanie społeczności lokalnej jako filozofia pracy oraz narzędzie zmian systemowych w […]

Od idei do miejsca pracy – biznes społeczny. Spotkanie informacyjne w Oświęcimiu

13 czerwca 2017r. (wtorek), w godzinach 17.00 – 19.30 Centrum Aktywności Społecznej Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 15 , sala nr 1 Organizator: Fundacja Biuro InicjatywSpołecznych Prowadzisz organizację pozarządową i chcesz zatrudnić pracowników? Interesują Cię miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami lub w trudnej sytuacji życiowej? Jesteś osobą bezrobotną i myślisz o założeniu firmy ze swoimi znajomymi? […]

Idee rozwoju społeczności lokalnych. Praktyki europejskie, korzyści, rozwiązania systemowe.

Zapraszamy na spotkanie „Jak włączać ideę rozwoju społeczności lokalnych w polityki publiczne?”. Wydarzenie poświęcone będzie praktyce pracy organizatorów społeczności lokalnych (community development) w różnych krajach i środowiskach, oraz zasadom włączania tej metody działania, w  główny nurt polityk publicznych.  Mamy nadzieję,  że wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie:  jak,  w sposób systemowy,  wykorzystywać tą metodę pracy w […]

Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe (Szkoła Liderów i Liderek – MZ)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej na usługi cateringowe na cykl szkoleniowy „Szkoła Liderów i Liderek” (łącznie 6  dni) realizowany w ramach Projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”. Rozeznanie rynku MZ Szkoła Liderów Propozycja cenowa MZ Szkoła Liderów

Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe (Szkoła Liderów i Liderek)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej na usługi cateringowe na cykl szkoleniowy „Szkoła Liderów i Liderek” (łącznie 6  dni) realizowany w ramach Projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Rozeznanie rynku KOM Szkoła Liderów Propozycja cenowa KOM Szkoła Liderów  

Zgłoś się na szkolenia FIO ML

Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek do konkursu FIO- Małopolska Lokalnie? Pod tym tytułem organizujemy szkolenia dla zainteresowanych udziałem w konkursie. Już  5 kwietnia Kłaju i 7 kwietnia w Krakowie. Zakres: •    Geneza i główne założenia metodologii projektowej – Dlaczego w ogóle piszemy projekty? •    Krok 1 – określanie potrzeb i celów – Jak ustalić, […]