Animator_ka

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek.

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie w pracy animacyjnej, lubisz pracować z ludźmi, dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej i masz wysokie kompetencje interpersonalne.

Twoje zadania polegać będą na animowaniu społeczności krakowskiej dzielnicy Podgórze oraz organizowaniu działań dedykowanych wsparciu aktywnych mieszkańców dzielnicy. Będziesz pracować w ramach zespołu merytorycznego projektu poświęconego wspieraniu procesów dialogu i partycypacji, w ścisłej współpracy z liderką i pozostałymi członkami zespołu.

Twój wymiar czasu pracy to 0,7 etatu będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia harmonogramu godzin pracy. Charakter Twojej pracy to głównie bezpośrednie kontakty z mieszkańcami (w terenie), będziesz też wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie.

Zakres Twoich obowiązków to:

– prowadzenie działań animacyjnych, w tym:

 • mapowanie problemów, potrzeb i potencjałów lokalnej społeczności  (stoiska uliczne, sondy, punkty konsultacyjne, debaty podwórkowe, konsultacje terenowe, praca na mapach/makietach)
 • analiza, planowanie i współorganizowanie działań odpowiadających na rozpoznane potrzeby
 • wsparcie mieszkańców w przygotowywaniu projektów do inicjatywy lokalnej/budżetu obywatelskiego
 • rozwijanie platformy współpracy organizacji i podmiotów działających na rzecz/z mieszkańcami
 • prowadzenie kampanii edukacyjnych dla mieszkańców, m.in przy wykorzystaniu social mediów
 • udział w spotkaniach grupy roboczej służącej wypracowaniu rozwiązań na rzecz skutecznego dialogu
 • prowadzenie bieżącej ewaluacji działań projektowych

– organizacja warsztatów i doradztwa w obszarze partycypacji i dialogu

– działania organizacyjne związane z wydarzeniami realizowanymi w ramach projektu (np. udział w organizacji debat, wizyt studyjnych, konferencji)

– prowadzenie bieżącej dokumentacji merytorycznej i sprawozdawczości działań projektowych

– angażowanie się w działania Fundacji

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu działań animacyjnych w lokalnej społeczności
 • wysokie kompetencje komunikacyjne
 • umiejętność współpracy w zespole – zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie, chcemy mieć pewność, że my na Twoje również
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy.
 • rzetelność i umiejętność efektywnej organizacji własnej pracy
 • samodzielność i nastawienie na poszukiwanie rozwiązań

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Chcemy otwarcie porozmawiać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować.

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą ponad 10 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole.

Będziemy pytać o Twoje doświadczenia w pracy animacyjnej oraz sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność.

Jaką proponujemy formę zatrudnienia?

Proponujemy umowę o pracę na 0,7 etatu

W jaki sposób się zgłosić?

I etap:

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl

Zatytułuj wiadomość: Animator_ka

II etap:

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.

III etap:

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji.

Terminy rekrutacji:

 • do 12.12.2021r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń)
 • 13.12.2021r.  – II etap (rozmowa telefoniczna)
 • 14- 16.12.2021r.  – III etap (rozmowa osobista/online)
 • 01.01.2022r.  – planowane rozpoczęcie pracy

Jaką proponujemy formę zatrudnienia?

Proponujemy umowę o pracę na 0,7 etatu

W jaki sposób się zgłosić?

I etap:

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl

Zatytułuj wiadomość: Animator_ka

II etap:

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.

III etap:

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji.

Terminy rekrutacji:

 • do 12.12.2021r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń)
 • 13.12.2021r.  – II etap (rozmowa telefoniczna)
 • 14- 16.12.2021r.  – III etap (rozmowa osobista/online)
 • 01.01.2022r.  – planowane rozpoczęcie pracy