DORADCA_CZYNI DS. KONKURSU w ramach projektu Małopolska Lokalnie

W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek.

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej w tym w realizacji projektów grantowych.

Twoją bezpośrednią przełożoną będzie koordynatorka projektu Małopolska Lokalnie. Otrzymasz duże wsparcie w realizacji zadań, ale będziesz mieć docelowo bardzo dużo samodzielności.

Twój wymiar czasu pracy to 1 etat, będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia godzin pracy. Jeśli zgłoszą się do nas osoby, którym bardziej odpowiada niepełny wymiar czasu pracy, dopuszczamy zatrudnienie np. dwóch osób na równowartość 0,5 etatu. To może być umowa o pracę lub zlecenia – sprawdzimy, która z nich najbardziej Ci odpowiada.

Będziesz wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie. Elementem Twojej pracy będą także wyjazdy służbowe.

Zakres Twoich obowiązków to:

 • udział w opracowaniu dokumentacji konkursowej, organizacji, ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursu Małopolska Lokalnie
 • wsparcie grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania projektów
 • ocena przygotowywanych przez grupy nieformalne i organizacje pozarządowe wniosków projektowych w tym prowadzenie konsultacji i seminariów
 • opieka nad realizacją projektów przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe
 • prowadzenie monitoringu merytorycznego i finansowego realizowanych przez grupy i organizacje projektów, w tym wizyty u realizatorów projektu
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej, organizacyjnej i finansowej
 • weryfikacja sprawozdań końcowych z realizowanych projektów oraz udział w opracowaniu sprawozdania z realizacji projektu
 • Udział w działaniach promocyjnych, m.in. przygotowaniu konkursu internetowego na najciekawszą inicjatywę
 • Udział w monitoringu i ewaluacji rezultatów prowadzonych działań
 • Udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
 • Współpraca z innymi pracownikami, wolontariuszami oraz partnerami Fundacji
 • Współpraca z pracownikami projektu, w celu sprawnej realizacji całości zadań projektu
 • Udział w spotkaniach zespołu

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy:

 • sprawność w organizacji pracy własnej
 • doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej w tym w realizacji projektów grantowych
 • doświadczenia w dziedzinie doradztwa z wypełniania wniosków o dofinansowanie
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych, umiejętności pracy z grupą i pracy doradczej
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy
 • umiejętność współpracy w zespole – zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie, chcemy mieć pewność, że my na Twoje również
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Chcemy uczciwie pogadać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować.

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą ponad 10 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole.

Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność.

Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji zadań w naszej fundacji.

Jaką proponujemy formę zatrudnienia?

Proponujemy umowę o pracę na cały etat do końca października 2021, z możliwością przedłużenia. Jeśli zgłoszą się do nas osoby, którym bardziej odpowiada niepełny wymiar czasu pracy, dopuszczamy zatrudnienie np. dwóch osób po 0,5 etatu każda. To może być też umowa o pracę lub zlecenia – w trakcie rozmowy rekrutacyjnej sprawdzimy, która forma najbardziej Ci odpowiada.

W jaki sposób się zgłosić?

I etap:

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny –  przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl  

Zatytułuj wiadomość: DORADCA_CZYNI DS. KONKURSU w ramach projektu Małopolska Lokalnie

II etap:

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.

III etap:

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji.

Terminy rekrutacji:

 • do 26.05.2021r.  – I etap (nadsyłanie zgłoszeń)
 • 27.05.2021r.  – II etap (rozmowa telefoniczna)
 • 28- 31.05.2021r.  – III etap (rozmowa osobista)
 • 01.06.2021r.  – planowane rozpoczęcie pracy