W Fundacji BIS wspieramy ludzi, którzy działają społecznie. Uczymy, jak zmieniać marzenia w działania. Ważne jest dla nas poczucie sensu tego, co robimy i wzajemny szacunek.

Szukamy Ciebie, jeśli masz doświadczenie przy wdrażaniu projektów EFS.

Twoją bezpośrednią przełożoną będzie koordynatorka projektów EFS, otrzymasz duże wsparcie w realizacji zadań, ale będziesz mieć docelowo bardzo dużo samodzielności.

Twój wymiar czasu pracy to 1 etat, będziesz mieć możliwość elastycznego ustalenia godzin pracy.

Będziesz wykonywać pracę zdalnie oraz w biurze Fundacji BIS w Krakowie.

Zakres Twoich obowiązków to:

 • opracowywanie zestawień i analiz, związanych z realizacją projektu,
 • wsparcie koordynatorki projektów EFS w bieżących działaniach, związanych z prowadzeniem dokumentacji projektowej,
 • prowadzenie dokumentacji rekrutacji i przebiegu wsparcia uczestników projektu, w tym dokumentacji uczestników w systemie SL2014,
 • realizacja procedur, związanych z zasadą konkurencyjności,
 • bieżący monitoring postępu finansowego realizacji projektu,
 • analiza i nadzór kwalifikowalności wydatków i opis dokumentów finansowych, zgodnie z wymaganiami projektu,
 • udział w opracowaniu sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji projektu,
  monitoring postępu rzeczowego projektu, harmonogramu i realizacji celów projektu,
 • realizacja projektu, zgodnie ze standardami i zasadami Fundacji BIS,
 • udział we współpracy i komunikacji z Partnerami projektu, w tym Partnerem Ponadnarodowym,
 • współpraca z pracownikami projektu, w celu sprawnej realizacji całości zadań projektu,
  udział w spotkaniach zespołu.

Doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności, które będą Ci potrzebne w tej pracy:

 • sprawność w organizacji pracy własnej i zespołu,
 • swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie – czasem trzeba będzie napisać maila do partnera ponadnarodowego, a czasem uczestniczyć w spotkaniu, prowadzonym w języku angielskim,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS – wdrożymy Cię, ale Twoje doświadczenie jest dla nas bardzo ważne,
 • znajomości procedur związanych z realizacją projektów w ramach POWER,
 • umiejętność współpracy w zespole – zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie, chcemy mieć pewność, że my na Twoje również, umiejętność poszukiwania rozwiązań – osobom, które u nas pracują, dajemy dużo swobody w działaniu, w zamian oczekując ich zaangażowania i własnej inicjatywy.

O co będziemy pytać podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Chcemy uczciwie pogadać o Twojej motywacji do pracy, potrzebach, tym co robisz w życiu i dlaczego chcesz z nami pracować.

Jesteśmy fundacją, intensywnie działającą ponad 10 lat. Będziemy Cię pytać, co wiesz o naszych działaniach i czy są Ci bliskie.

Na co dzień pracujemy w ponad 20 – osobowym zespole, w którym każdy ma swój zakres obowiązków, ale ściśle ze sobą współpracujemy. Na pewno zainteresuje nas, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami indywidualnymi, ale też, jak Ci się pracuje w zespole.

Będziemy pytać o Twój sposób funkcjonowania w pracy – jak sobie organizujesz obowiązki, czego potrzebujesz, co sprawia Ci trudność.

Zapytamy o Twoje doświadczenia, które pomogą Ci w realizacji zadań w naszej fundacji.

Jakie będzie Twoje wynagrodzenie i forma zatrudnienia?

Proponujemy umowę o pracę na cały etat. To czas wdrożeniowy, w którym obie strony będą się wzajemnie poznawać. Zależy nam na współpracy długookresowej – konsekwentnie budujemy stabilny i zgrany zespół. Dlatego po 6 miesiącach usiądziemy do rozmowy na temat wymiaru czasu pracy, roli, jaką widzisz dla siebie w fundacji oraz wysokości wynagrodzenia. W tym zakresie sporo też będzie zależało od Ciebie i Twoich oczekiwań.

W jaki sposób się zgłosić?

I etap:

Przygotuj swoje CV i list motywacyjny – przekonaj nas do tego, że chcesz z nami pracować i właśnie na takim stanowisku się widzisz. Będziemy czytać z uwagą i zapewniamy, że odpowiemy na każde zgłoszenie. Nie zapomnij umieścić klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

CV i list motywacyjny zapisz jako pliki PDF i dołącz w formie załączników do wiadomości. Prosimy, aby załączniki nie przekraczały w sumie 2 MB.

Swoje zgłoszenie prześlij mailem na adres rekrutacja@bis-krakow.pl

Zatytułuj wiadomość: specjalista_ka ds. realizacji projektów EFS

II etap:

Z wybranymi osobami przeprowadzimy rozmowę telefoniczną.

III etap:

Wybrane osoby po drugim etapie zaprosimy na kolejną, bardziej szczegółową rozmowę z zarządem fundacji.

Terminy rekrutacji:

 • do 23.08.2020r. – I etap (nadsyłanie zgłoszeń)
 • 25.08.2020r. – II etap (rozmowa telefoniczna)
 • 26- 28.08.2020r. – III etap (rozmowa osobista)
 • 01.09.2020r. – planowane rozpoczęcie pracy (jeśli masz dłuższy okres wypowiedzenia, a bardzo będziemy chcieli z Tobą współpracować, zaczekamy na Ciebie!)