SĄSIEDZKIE PODGÓRZE.

Głównym celem projektu było rozpoznanie potencjału społecznego i integracja mieszkańców zamieszkujących najbliższą okolicę Fundacji BIS czyli obszar Starego Podgórza określony w Miejskim Programie rewitalizacji jako obszar zdegradowany pod względem społecznym, funkcjonalnym i technicznym.

Sąsiedzkie Podgórze to projekt promujący ideę sąsiedzkiej współpracy i wspólnych działań na rzecz dzielnicy i społeczności lokalnej w Starym Podgórzu. W ramach projektu zorganizowaliśmy piknik sąsiedzki oraz przeprowadzaliśmy sondę sąsiedzką, aby sprawdzić co mieszkańcy Podgórza myślą o swojej dzielnicy, jak im się tu mieszka, co im się podoba a co nie, jakie widzą problemy i co chcieliby zrobić, żeby mieszkało się lepiej. Piknik był także okazją do tego by mieszkańcy mogli się spotkać, lepiej poznać i porozmawiać o swojej dzielnicy.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych dzięki wsparciu Wydziału Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.

RAPORT

W październiku 2019 przeprowadzaliśmy wśród mieszkańców
Starego Podgórza sondę sąsiedzką. Chodziliśmy po dzielnicy z
rowerem pełnym jabłek i rozmawialiśmy z mieszkańcami. W sondzie
wzięli również udział mieszkańcy uczestniczący w Pikniku, który
odbył się 20 października na Plantach Nowackiego, zwanymi przez
mieszkańców Parkiem Serkowskiego. W sumie udało nam się
porozmawiać z 70 mieszkankami i mieszkańcami Starego Podgórza.

Najmłodsi uczestnicy sondy mieli kilkanaście lat, zaś najstarsi ponad
80. Zadawaliśmy mieszkańcom 4 pytania:

Jak Ci się mieszka w Podgórzu?
Co Ci się tutaj podoba/nie podoba?
Czy znasz swoich sąsiadów?
Czy masz pomysł co można tu zrobić, żeby mieszkało się nam
lepiej?

CAŁY RAPORT DO POBRANIA TUTAJ —> Podsumowanie sondy sąsiedzkiej. Sąsiedzkie Podgórze.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA