Szkolenie: JAK PROWADZIĆ SKUTECZNE DZIAŁANIA ANIMACYJNE I ZORGANIZOWAĆ DOBRE WYDARZENIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do organizacji wydarzeń lokalnych oraz pracy ze społecznością sąsiedzką

 • W programie szkolenia

  • proste narzędzia pomocne w planowaniu i realizacji przedsięwzięcia ,
  • inspirujące pomysły do działania, m.in. Dzień Sąsiada
  • dzielenie się doświadczeniami i pomysłami
 • Uczestnicy dowiedzą się:

  • jak zachęcić mieszkańców do współorganizowania lokalnych wydarzeń,
  • jak wspólnie zaplanować i zrealizować to wydarzenie,
  • jak włączyć sąsiadów do Dnia Sąsiada.
 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES MZ:

  * przedstawicieli grup nieformalnych, grup w procesie formalizacji oraz grup, które założyły organizację przy wsparciu Fundacji BIS w ramach projektu MOWES MZ

 • Organizacja zajęć

  * Termin: 14.06.2019 r. w godzinach od 17.00-20.00

  * Zajęcia odbędą się: ARMZ ul. grunwaldzka 5, Chrzanów

  * Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe

  * Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 • Trenerka

  Teresa Jankowska – animatorka, edukatorka i samorządowiec. Zaangażowana w działania związane z animacją społeczno-kulturową, rewitalizacją i ekonomią społeczną. Zarządzała instytucją kultury i jednostką samorządową. Pracowała w licznych projektach i programach m.in. Program Rozwoju Bibliotek, Rewitalizacja Społeczna, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Decydujmy Razem. Specjalizuje się w pracy animacyjnej z grupami nieformalnymi, liderami i liderkami społecznymi. Od 2016 roku animatorka środowisk lokalnych w programie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Pracuje w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznym w Krakowie i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.