Szkolenie: Akademia koordynatora projektu. Wstęp do ekonomii społecznej.

Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych koordynatorów do prawidłowej realizacji projektów, współfinansowanych ze środków publicznych. Szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym – do udziału zapraszamy osoby bez doświadczenia w realizacji projektów.

 • W programie szkolenia

  Dzień I:

  Na czym polega logika projektowa?

  W jaki sposób prawidłowo dokumentować realizację projektu?

  Jak czytać umowę o dofinansowanie?

  Jak napisać sprawozdanie?

  Finanse projektu – kto jest za co odpowiedzialny?

  Dzień II:

  Jakie są zadania koordynatora?

  Jakie role mogą występować w zespole?

  Jakie są sposoby motywowania zespołu projektowego?

  Jak poprowadzić dobre spotkanie projektowe?

 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES KOM:

  * przedstawicieli grup nieformalnych, grup w procesie formalizacji oraz grup, które założyły organizację przy wsparciu Fundacji BIS w ramach projektu MOWES KOM

 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  * Termin: 11-12.05.2019 r. w godzinach od 9.00-16.15

  * Zajęcia odbędą się: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65 Kraków

  * Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad.

  * Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 • Trenerka

  Lidia Korbus- Then

  Z wykształcenia menedżerka w administracji publicznej. Doświadczona Trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członkini zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Od 2006r. zaangażowana w różnego rodzaju projekty społeczne – początkowo w administracji rządowej, od 2010r. związana z trzecim sektorem i ekonomią społeczną.  Szkoli, doradza i pracuje animacyjnie z grupami nieformalnymi, liderami i liderkami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Specjalizuje się m.in. w rozwiązywaniu problemów z rejestracją i aspektami formalnymi, a także związanych z pracą w zespole i finansowaniem działalności organizacji pozarządowych oraz w pracy metodą projektu. Współautorka licznych projektów społecznych.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.