Szkolenie: Jak napisać dobry wniosek społeczny i rozwojowy 27 kwietnia 2019. Wstęp do ekonomii społecznej

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności uczestników potrzebnych do przygotowywania dobrych wniosków projektowych. Uczestnicy szkolenia rozwiną swoje umiejętności zaplanowania działań projektowych oraz opracowania ich opisu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym różnią się problemy od celów, a działania od rezultatów w projektach. Szczególna uwaga poświęcona zostanie konkursowi FIO Małopolska Lokalnie -Północ.

 • W programie szkolenia

  9:00 – 11:00   Dobry projekt – od czego zacząć? Ćwiczenie na dobry początek.

  11:00 – 11:15  Przerwa kawowa

  11:15 – 13:00  Projekt społeczny i rozwojowy – jak sformułować cele, zaplanować działania i harmonogram, określić rezultaty?

  13:00 – 13:45  Przerwa obiadowa

  13:45 – 14:45  Zasady konstruowania budżetu projektu.

  14:45 – 15:00  Przerwa kawowa

  15:00 – 16:15  Jak przygotować dobrej jakości wniosek do konkursu na projekty społeczne i rozwojowe FIO Małopolska Lokalnie – Północ? Jak przygotować się do prezentacji przed komisją konkursową?

 • Dlaczego warto wziąć udział?

  Uczestnicy szkolenia:

  * Dowiedzą się jak spójnie i logicznie przedstawić swój projekt we wniosku aplikacyjnym

  * Dowiedzą się w jaki sposób przygotować diagnozę potrzeb i problemów we wniosku

  * Dowiedzą się na co zwrócić uwagę przy planowaniu harmonogramu i budżetu

  * Nauczą się poprawnie formułować cele, działania i rezultaty projektu.

  * Wymienią się doświadczeniami dotyczącymi skutecznego aplikowania o środki z grantów.

  * Poznają założenia konkursu FIO Małopolska Lokalnie – Północ.

 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES KOM:

  * przedstawicieli grup nieformalnych, grup w procesie formalizacji oraz grup, które założyły organizację przy wsparciu Fundacji BIS w ramach projektu MOWES KOM

  * osoby, początkujące w pisaniu wniosków projektowych – szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym

 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  * Termin: 27.04.2019 r. w godzinach od 9.00-16.15

  * Zajęcia odbędą się: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65 Kraków

  * Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad.

  * Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 • Trenerka

  Dorota Kobylec

  Współzałożycielka Fundacji, obecnie członek zarządu. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, akredytowana trenerka oraz doradczyni kluczowa Regionalnego Ośrodka EFS w Krakowie w latach 2005-2008, trenerka modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Koordynatorka projektów z obszaru edukacji i rozwoju lokalnego finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Działa na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych oraz wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych. Od 2014r. zaangażowana w realizację programu FIO Małopolska Lokalnie w Fundacji. Prowadzi szkolenia z zakresu: źródła finansowania działań organizacji, praca metodą projektu, współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, miejscowość tematyczna jako metoda aktywizacji i rozwoju lokalnej społeczności. Obecnie najchętniej zajmuje się animacją społeczną i w tym zakresie rozwija swoje kompetencje.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.