Starosta Krakowski Wojciech Pałka

zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie powiatu krakowskiego do udziału w

V Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego

pod tytułem:

DWIE PERSPEKTYWY – JEDEN CEL

Współpraca organizacji pozarządowych i Starostwa Powiatowego w Krakowie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.vfopio.evenea.pl.

PROGRAM