Szkolenie: Dobry projekt na dobry początek. Wstęp do ekonomii społecznej

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności uczestników potrzebnych do przygotowywania dobrych wniosków projektowych. Uczestnicy szkolenia rozwiną swoje umiejętności zaplanowania działań projektowych oraz opracowania ich opisu. Szczególna uwaga poświęcona zostanie konkursowi FIO Małopolska Lokalnie -Północ.

 • W programie szkolenia

  • Projekt a wniosek – czy to to samo?
  • Po co nam ten projekt ? – diagnoza potrzeb we wniosku aplikacyjnym.
  • Logika projektowa – dlaczego piszemy 3 razy to samo?
  • Język projektowy – jak pisać, aby być zrozumianym?
  • Budżet i harmonogram projektu dla początkujących.
  • Specyfika wniosków w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie -Północ.
 • Dlaczego warto wziąć udział?

  Uczestnicy szkolenia:

  * Dowiedzą się jak spójnie i logicznie przedstawić swój projekt we wniosku aplikacyjnym

  * Poznają specyfikę języka, wykorzystywanego w opisie projektów społecznych

  * Dowiedzą się na co zwrócić uwagę przy planowaniu harmonogramu i budżetu

  * Nauczą się poprawnie formułować cele, działania i rezultaty projektu.

  * Wymienią się doświadczeniami dotyczącymi skutecznego aplikowania o środki z grantów.

  * Poznają założenia konkursu FIO Małopolska Lokalnie – Północ.

 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES KOM:

  * przedstawicieli grup nieformalnych, grup w procesie formalizacji oraz grup, które założyły organizację przy wsparciu Fundacji BIS w ramach projektu MOWES KOM

  * osoby, początkujące w pisaniu wniosków projektowych – szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym

 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  * Termin: 1.12.2018 r. w godzinach od 9.00-16.15

  * Zajęcia odbędą się: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65 Kraków

  * Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad.

  * Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.