Program animacji Jednostek Samorządu terytorialnego- MZ

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa zapraszamy do udziału w projekcie MOWES, w ramach którego oferujemy bezpłatne wsparcie doradczo-edukacyjne dla samorządów w zakresie rozwoju współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW

Z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego

OFERTA:

Oferujemy wsparcie dotyczące między innymi:

 • konsultacji rocznych programów współpracy, tworzenia wieloletnich programów
 • diagnozowania potrzeb organizacji pozarządowych
 • wprowadzanie nowych form współpracy np. regrantingu, projektów partnerskich, polityki lokalowej
 • usprawniania współpracy finansowej, otwartych konkursów ofert
 • tworzenia ciał dialogu, w tym rad działalności pożytku publicznego
 •  tworzenia koncepcji centrum organizacji pozarządowych
 • tworzenia przedsiębiorstw społecznych z udziałem samorządu
 • wprowadzania preferencji w zamówieniach publicznych dla podmiotów społecznych (tzw. klauzule społeczne)

Nasza pomoc może dotyczyć również współpracy z mieszkańcami, w tym zakresie proponujemy wsparcie m. in. w zakresie:

 • budowania współpracy lokalnej wokół oferty turystycznej (produkt sieciowy)
 • prowadzenia procesów konsultacji społecznych z mieszkańcami np. oferty domów kultury
 • wypracowania /aktualizację zasad inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego
 • wprowadzenia mikrograntów jako narzędzia aktywizacji mieszkańców
 • procesów rewitalizacji społecznej

W ramach projektu MOWES przy wsparciu animatorów, stworzymy z Państwem indywidualny plan działania. Animator pomoże przeprowadzić pogłębioną diagnozę pomysłu i przygotować go do realizacji. Otrzymacie od nas Państwo również pomoc doradczą w zakresie wypracowania procedur oraz wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny oraz zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną.

W załączeniu przesyłamy dokumentację rekrutacyjną:

Regulamin animacji lokalnej JST_MZ_IV nabór

załacznik nr 1 _formularz rekrutacyjny_MZ_IV nabór

załacznik nr 2_kontrakt_animacja JST_MZ_IV nabór

załącznik nr 3a_ścieżka pracy animacyjnej

załącznik nr 3b_rezultaty

załącznik nr 3c_formy wsparcia_JST_mieszkańcy

załącznik nr 3d_formy wsparcia_JST_NGO

załącznik nr 4_karta oceny formalne_MZ_IV nabór

załącznik nr 5 _karta oceny merytorycznej_MZ_IV nabór

oferta_doradztwo_produkt_turystyczny

INFORMACJE I KONTAKT:

Zaznaczamy, że udział w projekcie to szansa na uzyskanie fachowego wsparcia ale również zobowiązanie do konsekwentnej współpracy i wprowadzenia nowych rozwiązań.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy kontraktu – umowy uczestnictwa, który informuje o zobowiązaniach samorządu.
Udział w projekcie jest nieodpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres email:

rekrutacja.mz@bis-krakow.pl do dnia 12 października br.

Wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu – spotkań rekrutacyjnych.

W razie pytań prosimy o kontakt z animatorami współpracy JST:

panią Agnieszką Dziewitek (tel. 666 358 430)

lub panią Ewą Chromniak (tel. 790 346 927)

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.