Program animacji dla samorządów. Nabór do 21 września.

Rozpoczynamy IV turę rekrutacji samorządów z obszaru KOM i MZ do programu animacji MOWES.

W ramach współpracy oferujemy bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze w zakresie ekonomii społecznej.

CO OFERUJEMY?

Wsparcie dotyczące  między innymi:

 • konsultacji rocznych programów współpracy, tworzenia wieloletnich programów
 • diagnozowania potrzeb organizacji pozarządowych
 • wprowadzanie nowych form współpracy np. regrantingu, projektów partnerskich, polityki lokalowej
 • usprawniania współpracy finansowej, otwartych konkursów ofert
 • tworzenia ciał dialogu, w tym rad działalności pożytku publicznego
 • tworzenia koncepcji centrum organizacji pozarządowych
 • tworzenia przedsiębiorstw społecznych z udziałem samorządu
 • wprowadzania preferencji w zamówieniach publicznych dla podmiotów społecznych (tzw. klauzule społeczne)

Nasza pomoc może dotyczyć również współpracy z mieszkańcami, w tym zakresie proponujemy wsparcie  m. in. w zakresie:

 • budowania współpracy lokalnej wokół oferty turystycznej (produkt sieciowy)
 • prowadzenia procesów konsultacji społecznych z mieszkańcami np. oferty domów kultury
 • wypracowania /aktualizację zasad inicjatywy lokalnej, budżetu obywatelskiego
 • wprowadzenia mikrograntów jako narzędzia aktywizacji mieszkańców
 • procesów rewitalizacji społecznej
KOGO ZAPRASZAMY?

Do udziału w programie zapraszamy samorządy z terenu powiatu krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, myślenickiego, bocheńskiego, wielickiego, miasta Kraków (obszar KOM) oraz powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego (obszar MZ), które chcą rozwijać ekonomię społeczną wprowadzając nowe formy współpracy z  organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami oraz tworzyć przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne osób prawnych).

Udział w projekcie jest nieodpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres email: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl do dnia 21 września br. Wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu – spotkań rekrutacyjnych.

KONTAKT

W razie pytań prosimy o kontakt z animatorami współpracy JST: panią Agnieszką Dziewitek (tel. 666 358 430) lub panią Ewą Chromniak (tel. 790 346 927) z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.