Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Krakowa

do wzięcia udziału w spotkaniach poświęconych opracowaniu nowego
Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków
z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022
.

Podzielcie się z nami pomysłami, doświadczeniem, wnioskami z poprzednich lat współpracy z Miastem w Waszej działalności.

Co zmienić? Co poprawić? Co dodać? Czego unikać?

Wierzymy, że razem mamy więcej pomysłów na współpracę.
Spotkania poprowadzą doświadczone animatorki, aktywnymi i kreatywnymi metodami warsztatowymi.

Wypowiedz się! Twój głos jest ważny dla przyszłości krakowskich NGO!
Wybierz najbardziej interesujący Twoją organizację temat i przyjdź na spotkanie.

Harmonogram najbliższych spotkań:

25.05.2018 PIĄTEK godz. 17-20, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „ Kultura i sztuka”
29.05.2018 WTOREK godz. 17-20, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „Ochrona Środowiska i Ekologia”
05.06.2018 WTOREK godz. 13-16, Centrum Obywatelskie, Reymonta 20, sala 040, temat: „Pomoc społeczna i osoby z niepełnosprawnością”
06.06.2018 ŚRODA godz. 10-13, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „Seniorzy”
07.06.2018 CZWARTEK, godz. 17-20, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Os. Centrum C 10, sala nr 6, temat : „Rewitalizacja, przestrzeń, Nowa Huta”

Wkrótce podamy tematykę kolejnych pięciu terminów!

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkania:

Mailem: biuro@malopolskiengo.pl
Telefonicznie: 505 343 132

skrót do wydarzenia na FB : bit.ly/wypowiedzsie

Celem projektu „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022” jest poprawa jakości procesu tworzenia polityk publicznych przez Gminę Miejską Kraków, oraz zwiększenie wiedzy interesariuszy WPW (przedstawicieli UMK i środowiska NGO) nt. jakości współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu zaplanowano badanie ewaluacyjnego Wieloletniego Programu Współpracy obowiązującego w latach 2015 – 2018 oraz szereg działań konsultacyjnych służących wypracowaniu celów i założeń do nowego WPW, w tym pracę Zespołu ds. WPW, 10 spotkań konsultacyjnych, konsultacje „mimochodem”, kampanię promocyjną w środkach komunikacji miejskiej i sondę wśród mieszkańców nt. nowych zadań, które powinny realizować NGO. Planujemy włączyć w konsultacje społeczne min. 120 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Krakowie oraz 15 urzędników.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 5 kwietnia do 17 września 2018r.