Spotkanie networkingowe dla liderów grup nieformalnych i organizacji pozarządowych: Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności – dlaczego i dla kogo?

Celem spotkania jest gruntowanie posiadanej wiedzy, wymiana doświadczeń oraz poznanie się osób, które prowadzą organizacje pozarządowe lub przewodniczą działaniom grup nieformalnych.

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o cechach idealnego rocznego sprawozdania merytorycznego organizacji / grupy z różnych punktów widzenia.

 • Dlaczego warto wziąć udział?

  W TRAKCIE NETWORKINGU:

  • poznasz najważniejsze elementy rocznego sprawozdania merytorycznego organizacji pozarządowych
  • poznasz różnice w sprawozdawczości merytorycznej w stowarzyszeniach i fundacjach
  • dowiesz się dlaczego warto sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne
  • spotkasz ludzi, którzy na co dzień natrafiają na podobne problemy i wyzwania co Ty
  • będziesz mogła/mógł przedyskutować z nimi ważne dla Ciebie kwestie związane z tworzeniem rocznego sprawozdania merytorycznego odpowiedniego do charakterystyki Twojej grupy/ organizacji
  • uzyskasz wsparcie w rozwiązaniu twoich dylematów związanych z przygotowywaniem rocznych sprawozdań merytorycznych grupy/organizacji
 • Dla kogo?

  Do udziału w spotkaniu zapraszamy liderów/liderki grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie MOWES MZ.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • Czas trwania spotkania: 17:00- 20:30 (5 godzin edukacyjnych)  – zapewniamy kawę, herbatę i ciastka
 • Moderatorka: Agnieszka Węgrzyn, animatorka i specjalistka Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej współprowadzonego przez Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Planowany termin i miejsce spotkania: 05 KWIETNIA 2018r, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów.

ZGŁOSZENIA DO 03.04.2018

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.