Poszukujemy nowej osoby do naszego zespołu!

ANIMATOR_KA WSPÓŁPRACY Z JST

Celem pracy animatora_rki   współpracy z JST jest wsparcie samorządów lokalnych w zakresie:

 • wprowadzania rozwiązań sprzyjających budowaniu środowiska przyjaznego aktywności społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz rozwijaniu kultury współpracy w środowiskach
 • inicjowania przedsiębiorstw społecznych  z udziałem  samorządu (np. spółdzielni socjalnych osób prawnych)
 • wprowadzanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i zacieśnianie współpracy między samorządami a PES

 

Zakres obowiązków:

 • identyfikacja samorządów zainteresowanych rozwijaniem współpracy lokalnej
 • Udział w rekrutacji przedstawicieli JST do udziału w projektach MOWES
 • Analiza potrzeb JST w zakresie współpracy z NGO oraz rozwoju sektora ES
 • Bieżące planowanie pracy ze środowiskiem/JST, przygotowanie i aktualizacja ścieżki wsparcia
 • Prowadzenie działań animacyjnych w lokalnych środowiskach (w zależności od potrzeb) w szczególności:
  • wspieranie samorządów we wprowadzaniu nowych rozwiązań  służących współpracy  z PES w oparciu o zapisy  ustawy o działalności pożytku publicznego i prawa zamówień publicznych
  • pomoc w zakresie inicjowania przedsiębiorstw społecznych, generowania pomysłów, poszukiwania zasobów, analizy szans i zagrożeń
  • prowadzenie procesów konsultacji społecznych w JST,
  • moderowanie spotkań, facylitowanie pracy grup służących zacieśnianiu współpracy
  • animacja lokalnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju ES i wsparcie w ich planowaniu i realizacji
  • budowanie lokalnego partnerstwa i systemu wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
  • planowania procesu edukacyjnych na rzecz środowisk
 • Udział w monitoringu i ewaluacji rezultatów prowadzonych działań animacyjnych
 • Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i organizacyjnej animacji
 • Udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
 • Współpraca z innymi pracownikami projektu, w tym innych partnerów

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego, mile widziane kierunki prawo, administracja lub pokrewne
 • minimum 3 letnie doświadczenie w działaniach o charakterze animacyjnym, w szczególności w zakresie współpracy z JST
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w sektorze ES
 • kwalifikacje do pracy z grupami
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy w zespole
 • rzetelności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w wymiarze 1/2 etatu, na okres próbny 3 msc, a następnie przedłużenie do 07.2019 r.
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej organizacji pozarządowej
 • możliwość włączania się w kolejne projekty Fundacji
 • środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność
 • udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego krótki opis dwóch zrealizowanych procesów animacyjnych.

Dokumenty zawierające klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do dnia 04.01.2018 r. na adres rekrutacja@bis-krakow.pl.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne w dniach 08-11.01.2018 r.