Prawo w ngo - upowaznienia

Spotkanie. Prawo w działalności obywatelskiej: Delegujemy w NGO. Upoważnienia, pełnomocnictwa, klauzule

DELEGOWANIE. Trudne hasło w wielu organizacjach pozarządowych. Zajęcie się nim wymaga refleksji nad naszym sposobem zarządzania organizacją i zespołem, nad zaufaniem, adekwatnym doborem osób do zadań oraz niekiedy nadmierną chęcią kontroli. Delegowanie wiąże się również z problemami technicznymi i prawnymi.

 • WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU, a wspólnie odpowiemy sobie na pytania:

  • Jak sformułować pełnomocnictwo czy upoważnienie, by było tym, o co nam chodzi? By nie było przesadne albo zbyt ogólne względem zadań, które chcemy delegować?
  • Kiedy warto udokumentować pełnomocnictwo/upoważnienie? Jak to robić?
  • Czy w umowach powinny być jakieś klauzule odnoszące się do decyzyjności i reprezentacji? Jak je konstruować?
  • Czy pełnomocnictwa, upoważnienia, klauzule w umowach mogą być zabezpieczeniem na przyszłość interesu organizacji oraz bezpieczeństwa prawnego członków zarządów?
 • DLA KOGO?

  Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 • WPROWADZENIE MERYTORYCZNE do tematu zapewnia:

  Przemek Żak

  • szef Programu Dobre Prawo Fundacji Stańczyka, której jest też współzałożycielem.
  • Ekspert prawny ws. prawa ngo, w tym zespołu przy OFOP, specjalista instrumentów prawnych kontroli obywatelskiej. Współpracował nad nowelizacją prawa o stowarzyszeniach (m.in. autor projektu uzasadnienia).
  • Zwolennik holistycznego podejścia przy zarządzaniu organizacją, ujmowania odpowiedzialności i ryzyka prawnego jako zjawisk, wykraczających poza kategorie czysto formalne.
  • Fan zwinnych metodyk zarządzania Agile w ngo.
  • Szkoleniowiec i doradca prawny, prowadzi prywatną praktykę w formie spółki.
  • Członek Stowarzyszenia Watchdog Polska, Stańczyka, oraz Dialog Społeczny.

ORGANIZACJA SPOTKANIA

 • 1 x 2,5 h w godzinach od 18.00-20.30
 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny

FORMA SPOTKANIA

Spotkanie będzie miało wymiar bardzo praktyczny. Planujemy pracę nad konkretnymi przypadkami – case study, wzmacniające świadomość tego, jaki zakres uprawnień delegujemy danej osobie, stosując takie lub inne zapisy w upoważnieniach czy pełnomocnictwach. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają niebawem materiały wprowadzające do tematu do poczytania przed spotkaniem

TERMIN SPOTKANIA

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 listopada br. w Krakowie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych przy ul. Krasickiego 18 p. I  

ZGŁOSZENIA

Do 19 listopada 2017 za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Będzie to drugie z cyklu spotkań edukacyjnych “Prawo w działalności obywatelskiej” organizowanych przez Fundację Stańczyka we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi, ważnemu dla działaczy społecznych.