grafika prawo dla NGO

Spotkanie. Prawo w działalności obywatelskiej: NGO a uchwały

W organizacjach mamy organy statutowe, kolegialne, które – wydawałoby się – mogą działać tylko uchwałami. Jednak w praktyce codziennej oznacza to szereg problemów związanych ze zwołaniem organu i przeprowadzeniem głosowania. Życie okazuje się szybsze niż nasze procedury. Okoliczności wymagają często szybkich decyzji i działań, z którymi nie możemy zwlekać.

 • WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU, a wspólnie odpowiemy sobie na pytania:

  • Co powinniśmy rozstrzygać uchwałami w naszych stowarzyszeniach czy fundacjach, a o czym możemy decydować samodzielnie?
  • Kiedy niezadbanie o procedury szkodzi nam bardziej niż odwlekanie decyzji?
  • Czy faktycznie zgodność z procedurą oznacza dłużyznę?
 • DLA KOGO?

  Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 • WPROWADZENIE MERYTORYCZNE do tematu zapewnia:

  Przemek Żak

  • szef Programu Dobre Prawo Fundacji Stańczyka, której jest też współzałożycielem.
  • Ekspert prawny ws. prawa ngo, w tym zespołu przy OFOP, specjalista instrumentów prawnych kontroli obywatelskiej. Współpracował nad nowelizacją prawa o stowarzyszeniach (m.in. autor projektu uzasadnienia).
  • Zwolennik holistycznego podejścia przy zarządzaniu organizacją, ujmowania odpowiedzialności i ryzyka prawnego jako zjawisk, wykraczających poza kategorie czysto formalne.
  • Fan zwinnych metodyk zarządzania Agile w ngo.
  • Szkoleniowiec i doradca prawny, prowadzi prywatną praktykę w formie spółki.
  • Członek Stowarzyszenia Watchdog Polska, Stańczyka, oraz Dialog Społeczny.

ORGANIZACJA SPOTKANIA

 • 1 x 2,5 h w godzinach od 18.00-20.30
 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny

FORMA SPOTKANIA

Zależy nam na wymianie opinii, poznaniu Waszych doświadczeń i wspólnym wypracowaniu rozwiązań podczas spotkania. Chcielibyśmy, aby miało ono dla Was wymiar mocno praktyczny. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają niebawem materiały wprowadzające do tematu do poczytania przed spotkaniem.

TERMIN SPOTKANIA

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 października br. w Krakowie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych przy ul. Krasickiego 18 p. I  

ZGŁOSZENIA

Do 15 października 2017 za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Będzie to pierwsze z cyklu spotkań edukacyjnych “Prawo w działalności obywatelskiej” organizowanych przez Fundację Stańczyka we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi, ważnemu dla działaczy społecznych.