Wraz z Urzędem Miejskim w Wadowicach serdecznie zapraszamy Przedstawicieli i Przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wadowice  do udziału w konsultacjach w ramach projektu:

Wsparcie edukacyjne i doradcze dla wadowickich organizacji pozarządowych.

Czekamy na Państwa 23 sierpnia 2017, od godz. 16.00 – 19.00.

Miejsce spotkania:  sala nr 19 Urzędu Miasta Wadowice,  plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.

Proponowana tematyka doradcza jest poświęcona zagadnieniom wnoszonym przez organizacje.

Temat wiodący:

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej.

W czasie spotkania przedstawimy obowiązki organizacji:

  • Organizacja jako administrator danych osobowych
  • Zbiór danych osobowych
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
  • Instrukcja bezpiecznego zarządzania systemem informatycznym.

Prosimy o informacje związane z potrzebami Państwa organizacji w celu dalszych konsultacji specjalistycznych i tematów spotkań edukacyjnych oraz warsztatów.

Prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu i konsultacjach mailowo: teresa.jankowska@bis-krakow.pl, bądź telefonicznie:  536 105 963, do dnia 22 sierpnia 2017 roku.