Szkolenie: Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Wstęp do ekonomii społecznej.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie działalności swojej organizacji w oparciu o różnorodne źródła finansowania.

 • ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • Pozyskiwanie środków na działalność organizacji – zagadnienia strategiczne
  • Plan finansowy i budżet organizacji
  • Dotacje i granty publiczne
  • Zasady współpracy finansowej z administracją publiczną
  • Przegląd publicznych źródeł finansowania (samorządowe, centralne, unijne)
  • Prywatne źródła finansowania – dotacje prywatne, sponsoring
  • Prywatne źródła finansowania – ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, crowdfunding)
  • Działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowej
  • Planowanie źródeł finansowania dla własnej organizacji
 • Dlaczego warto wziąć udział?

  Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom rozwinąć praktyczne kompetencje, m.in.:

  • zwiększyć znajomość różnorodnych źródeł finansowania organizacji
  • zwiększyć swoją wiedzę na temat konkursów dotacyjnych dostępnych dla organizacji pozarządowych
  • przygotować się do przygotowania budżet rocznego organizacji
  • poznać specyfikę działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej w NGO
  • przedyskutować pomysły dotyczące sposobów finansowania działań swojej organizacji
  • poznać dobre praktyki zarządzania finansami
 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES:

  • przedstawicieli grup nieformalnych chcących się sformalizować (lub będących w procesie formalizacji)
  • osoby, które nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu organizacji pozarządowej – szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym
  • preferowane jest uczestnictwo 2 osób z jednej grupy
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • 2 x 8 h szkoleniowych w godzinach od 9.00-16.15
 • Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiad).
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ

Szkolenie dla uczestników z Krakowa oraz powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego

NOWY TERMIN SZKOLENIA JUŻ WKRÓTCE!

Zajęcia odbędą się w siedzibie Biura Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1p.

Szkolenie dla uczestników z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego oraz wadowickiego.

NOWY TERMIN SZKOLENIA JUŻ WKRÓTCE!

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.