Do 30 czerwca

Zapraszamy samorządy z terenu powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, które chcą tworzyć przedsiębiorstwa społeczne oraz rozwijać ekonomię społeczną wprowadzając nowe formy współpracy z  organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oferujemy samorządom bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze w zakresie wypracowania pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne oraz wprowadzania nowych form współpracy.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z poniższą dokumentacją i warunkami rekrutacji. Samorządy zostaną  wybrane w procesie rekrutacyjnym. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy regulaminu i kontraktu umowy uczestnictwa, który informuje o zobowiązaniach wzajemnych stron.  Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2017 roku za pomocą formularza rekrutacyjnego, który należy przesłać na adres rekrutacja.mz@bis-krakow.pl. Wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu – spotkań rekrutacyjnych.

Dodatkowych informacji udzielają animatorzy współpracy JST:
pan Tomasz Otko tel. 608 020 496 lub pani Ewa Chromniak tel. 790 346 927.