Po seminarium…

„Jak włączać ideę rozwoju społeczności lokalnych w polityki publiczne?” zachęcamy do zapoznania się z materiałami.