Idee rozwoju społeczności lokalnych. Praktyki europejskie, korzyści, rozwiązania systemowe.

Zapraszamy na spotkanie „Jak włączać ideę rozwoju społeczności lokalnych w polityki publiczne?”. Wydarzenie poświęcone będzie praktyce pracy organizatorów społeczności lokalnych (community development) w różnych krajach i środowiskach, oraz zasadom włączania tej metody działania, w  główny nurt polityk publicznych.  Mamy nadzieję,  że wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie:  jak,  w sposób systemowy,  wykorzystywać tą metodę pracy w rozwiązywaniu kluczowych i aktualnych problemów społecznych?  Chcemy rozmawiać o polityce publicznej (public policy) odnoszącej się do pracy w społecznościach lokalnych, w szczególności środowisk trudnych i zaniedbanych.  Jak pobudzać potencjał  tych osób i grup  do aktywności, współpracy i współdecydowania o najbliższym otoczeniu i swoim życiu?  Nasze seminarium będzie również okazją do prezentacji krakowskiej perspektywy organizowania społeczności lokalnej, oraz do szerokiej wymiany doświadczeń. Gośćmi spotkania będą przedstawiciele i przedstawicielki Europejskiej Sieci Rozwoju Społeczności Lokalnych (European Community Development Network, www.eucdn.net).

Organizatorzy:  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, European Community Development Network, Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krakowie.
Ministerstwo ds. społeczności lokalnych… niemożliwe? A jednak!

Do udziału w seminarium zapraszamy  osoby z instytucji    i  organizacji pozarządowych pracujących ze społecznościami lokalnymi oraz aktywnych mieszkańców i mieszkanki Krakowa.

31 maja  2017 roku (środa),  w godzinach 16.00 – 20.00 w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20  (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie,  1.  piętro).

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski, udział w nim jest bezpłatny.  Obowiązuje  rejestracja zgłoszeń:  www.bis-krakow.pl/seminarium

Zaproszenie i program

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Rozwój Społeczności Lokalnych w Europie. W kierunku wspólnych założeń i rozumienia”.

Wersja polska
Wersja angielska