Zaproszenie dla wadowickich NGO

Wraz z Urzędem Miejskim w Wadowicach serdecznie zapraszamy Przedstawicieli i Przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wadowice do udziału w spotkaniu edukacyjnym:

Działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza w organizacji pozarządowej.

Odpowiedzialność władz w stowarzyszeniu i fundacji.

realizowanym w ramach projektu: „Wsparcie edukacyjne i doradcze dla wadowickich organizacji pozarządowych”

Podczas spotkania dowiemy się:

  • Jak rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą w organizacji pozarządowej?
  • Czym różni się działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego?
  • Jak prawidłowo oddzielić działalność odpłatną od nieodpłatnej?
  • Czym różni się działalność gospodarcza od odpłatnej w ngo?
  • Kiedy warto prowadzić działalność gospodarczą?
  • Jaka jest odpowiedzialność i obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnej w organizacji pozarządowej?

Dla uczestników seminarium przewidziano dodatkowo możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Do udziału w seminarium zapraszamy członków, członków władz, pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy organizacji działających na terenie Gminy Wadowice.
Seminarium poprowadzi Tomasz Otko – edukator i animator, specjalizuje się m.in. w zakresie konsultacji społecznych,  planowania strategicznego, komunikacji, pracy metodą projektu oraz aspektów formalnych, prawnych i praktycznych związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej i współpracą z administracją. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenia w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi.

 Udział w seminarium jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się 16.05.2017 r., w godzinach 16.00 – 19.00.

Miejsce spotkania:  sala nr 19 Urzędu Miasta Wadowice,  plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmujemy do 12.05.2017 r., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: www.bis-krakow.pl/formularz-spotkanie-seminarium-wadowice/

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!