Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe (Szkoła Liderów i Liderek – MZ)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej na usługi cateringowe na cykl szkoleniowy „Szkoła Liderów i Liderek” (łącznie 6  dni) realizowany w ramach Projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”.
Rozeznanie rynku MZ Szkoła Liderów

Propozycja cenowa MZ Szkoła Liderów