Zapytanie ofertowe

Dot. usługi cateringowej – 30-31.03.2017 r.
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej na przygotowanie i dostarczenie ciepłych zestawów obiadowych składających się z: zupy oraz ciepłego dania głównego (mięsnego lub wegetariańskiego) dla każdego uczestnika (przewidywana ilość: 10) oraz prowadzącego, na każdy dzień szkolenia (2 dni) realizowanego w ramach Projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”

Rozeznanie rynku 30-31.03.2017

Propozycja cenowa