Wsparcie dla wadowickich NGO

Wraz z Urzędem Miejskim w Wadowicach serdecznie zapraszamy Przedstawicieli i Przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wadowice do udziału w bezpłatnym projekcie:

Wsparcie edukacyjne i doradcze dla wadowickich organizacji pozarządowych.

Cykl spotkań edukacyjno – warsztatowych oraz konsultacji przeznaczony jest dla osób, które chcą:

 • wzmocnić wiedzę z zakresu prawnych i księgowych aspektów prowadzenia działalności organizacji pozarządowych
 • zwiększyć wiedzę i wzmocnić umiejętności w obszarze pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowe NGO, w szczególności opracowywania wniosków
  o dofinansowanie działań
 • nawiązać kontakty i wymieniać doświadczenia oraz podejmować wspólne przedsięwzięcia z organizacjami z terenu gminy Wadowice
 • rozwijać współpracę z samorządem

Zapraszamy do udziału w projekcie członków, członków władz, pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy organizacji działających na terenie Gminy Wadowice.

Działania realizowane będą w okresie do grudnia 2017 roku.

Proponowana tematyka spotkań edukacyjnych i seminariów oraz konsultacji:

 • Działalność ekonomiczna w organizacji pozarządowej
 • Odpowiedzialność członków zarządu oraz organów kontroli
 • Obowiązki sprawozdawcze w organizacji pozarządowej
 • Projekt w pięciu krokach – czyli metodologia konstruowania i pisania projektów
 • Skąd wziąć środki na finansowanie działalności statutowej organizacji?
 • Rozliczanie projektów – podstawy realizacji  i rozliczania projektów konkursowych?
 • Końcowo roczne sprawozdanie finansowe z działalności organizacji
 • Cykl spotkań w zakresie rozwijania współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym

Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.

Spotkania odbywać się będą w Wadowicach.

Zgłoszenia do udziału w poszczególnych spotkaniach prowadzona będzie na bieżąco. Informacje
o planowanych wydarzeniach znajdziecie Państwo na stronie Fundacji BIS www.bis-krakow.pl oraz Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z planowanych działań!

Zespół Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych