ZGŁOSZENIA JST DO 23 I

Ekonomia społeczna jest szansą na tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców, odpowiada na potrzeby społeczne oraz docelowo przynosi oszczędności w budżecie samorządu. Dlatego przygotowaliśmy dla samorządów z powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, bocheńskiego, wielickiego i myślenickiego propozycję wsparcia w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Udział pozwoli Państwu:
•    wprowadzić lepsze rozwiązania wspierające m.in. zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej, a także podmioty ekonomii społecznej,
•    utworzyć bądź wspierać tworzenie nowych podmiotów reintegracji społecznej tj. KIS, CIS, ZAZ, WTZ, spółdzielni socjalnych czy spółdzielni pracy,
•    rozwinąć współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami.

Propozycja bazuje na:
•    wyznaczeniu kierunków pracy i efektów dostosowanych do potrzeb (w nawiązaniu do diagnozy potencjału ekonomii społecznej w samorządzie),
•    usystematyzowanej pracy z animatorem według wspólnie ustalonego planu działania,
•    kompleksowym wsparciu edukacyjno-doradczym.

Oferta jest bezpłatna jednak wiąże się z obustronnym zaangażowaniem i zobowiązaniem do współpracy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i przesłanie formularza do 23 stycznia 2017 roku na adres rekrutacja.kom@bis-krakow.pl.  Liczba miejsc jest ograniczona. Wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu (spotkań rekrutacyjnych), o których poinformujemy Państwa indywidualnie.

Regulamin animacji lokalnej KOM
Formularz rekrutacyjny
Ścieżka wsparcia 1str
Ścieżka wparcia 2 str
Kontrakt – umowa uczestnictwa w projekcie
Zaproszenie do współpracy

Na pytania dotyczące rekrutacji i udziału odpowiedzą animatorzy współpracy JST:
Tomasz Otko tel. 608 020 496 i Ewa Chromniak tel. 790 346 927