Zoom na wolontariat akcyjny

Mamy za sobą drugie spotkanie networkingowe z cyklu dot. wolontariatu pracowniczego. Tym razem przedstawiciele małopolskiego sektora organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z wolontariatem akcyjnym. Wspólna dyskusja pozwoliła pogłębić wzajemne zrozumienie międzysektorowe dotyczące potrzeb, oczekiwań i możliwości związanych z wolontariatem akcyjnym. Spotkanie stało się źródłem inspiracji w zakresie poszukiwania partnerów inicjatyw i optymalnego planowania przyszłych działań.

Elżbieta Matusiak (Fundacja Projekt ROZ) podzieliła się z zebranymi opowieścią o tym, jak istotną rolę wolontariat akcyjny odgrywa w życiu młodych podopiecznych Małego Księcia – krakowskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Dopełnienie historii stanowiły komentarze Anny Broszkiewicz oraz Jacka Siudy, którzy z ramienia firm nawiązali stały kontakt z p. Elżbietą. Wolontariat akcyjny w Małym Księciu udało się wspólnymi siłami przekuć w dużą dawkę konstruktywnej energii, „wartość dodaną” zarówno z perspektywy dzieci, jak i zaangażowanych wolontariuszy.

Doświadczenia uczestników spotkania złożyły się na wielowymiarowy obraz wolontariatu akcyjnego. Z jednej strony funkcjonującego m.in. jako korporacyjny „dzień czynu społecznego”, wpisany w globalny program społecznej odpowiedzialności biznesu. Z drugiej zaś działającego także jako pomysł na działanie angażujące kadrę mniejszych firm. Proces inicjowania może rodzić się na szczeblu kierowniczym, jak również w gronie szeregowych, kreatywnych pracowników, chcących „dać od siebie światu coś więcej”. Spotkanie networkingowe pozwoliło spojrzeć uczestnikom na wolontariat akcyjny z praktycznej strony – jako mechanizm posiadający określony cel, program i towarzyszące mu nakłady pracy. Rozważaniom towarzyszyły też praktyczne wskazówki jak znaleźć partnerów do współpracy. Co ciekawe, kolejny raz okazało się, że jednym ze skuteczniejszych pośredników w nawiązywaniu pierwszych relacji są zaangażowane osoby, które organizacje pozarządowe mają wśród swoich sympatyków.

Tak zainspirowani, w drugiej, networkingowej części spotkania, uczestnicy rozmawiali o swoich konkretnych pomysłach i potrzebach. I znów pojawiły się nowe możliwości wspólnego działania.

Kolejne, ostatnie w tym roku spotkanie networkingowe przed nami. Już wkrótce szczegóły!

Spotkania networkingowe są częścią projektu „Wolontariat pracowniczy szansą dla NGO i biznesu – ed. II” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.