Praca w BIS dla animatorów

Fundacja BIS poszukuje pracowników na stanowisko: ANIMATOR_KA ŚRODOWISK LOKALNYCH

Zakres obowiązków:

– Udział w opracowaniu szczegółowej koncepcji pracy animacyjnej w projekcie
– Udział w opracowaniu koncepcji informowania o ofercie MOWES i ES oraz jej realizacji
– Udział w rekrutacji przedstawicieli środowisk lokalnych, grup nieformalnych, liderów
– Analiza potrzeb środowiska lokalnego/grupy nieformalnej oraz opracowanie ścieżki wsparcia
– Bieżące planowanie pracy ze środowiskiem/grupą oraz aktualizacja ścieżki wsparcia
– Prowadzenie działań animacyjnych w lokalnych środowiskach uczestników projektu w tym prowadzenie spotkań, facylitowanie prac grup, inicjowanie powstawania PES i PS
– Wsparcie uczestników projektu w planowaniu uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej
– Animacja realizacji lokalnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju ES i wsparcie uczestników w ich planowaniu i realizacji
– Podejmowanie działań na rzecz budowania lokalnych partnerstw i rozwoju systemu wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
– Współpraca z wolontariuszami, w szczególności w ramach realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ES
– Planowanie, organizacja i prowadzenie spotkań networkingowych
– Planowanie udziału animowanych grup w szkoleniach oraz ich koordynacja (opracowywania szczegółowych programów szkoleń, współpraca z trenerami, analiza jakości szkoleń, opieka nad grupami szkoleniowymi, wsparcie merytoryczne uczestników)
– Udział w monitoringu i ewaluacji rezultatów prowadzonych działań animacyjnych
– Prowadzenie dokumentacji działań animacyjnych
– Udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
– Współpraca z innymi pracownikami projektu oraz przedstawicielami partnerów projektu

Oczekujemy od Ciebie:

– wykształcenia wyższego
– minimum 3 letnie doświadczenie w działaniach o charakterze animacyjnym
– minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w sektorze ES
– kwalifikacje do pracy z grupami
– wysokich kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy w zespole
– rzetelności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy

Oferujemy:

– umowę o pracę na czas określony sierpień  – grudzień 2016 r., z możliwością przedłużenia
– możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej organizacji pozarządowej
– możliwość włączania się w kolejne projekty Fundacji
– środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność
– udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego krótki opis dwóch zrealizowanych procesów animacyjnych.

Dokumenty zawierające klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do dnia 20.07.2016 r. na adres rekrutacja@bis-krakow.pl. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne w dniach 01-04.08.2016 r.