Jak zamienić pomysły na działanie?

Zapraszamy organizacje z Myślenic na szkolenie, które realizujemy wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 26 czerwca br.

„Jak zamienić pomysły na działanie?
Prezentacja dobrych praktyk i możliwości zdobywania funduszy na działalność społeczną”
które odbędzie się w dniach 29.06.2015 godz. 9 – 16.15 w Myślenicach,
siedziba Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13 – sala obrad

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności związanych z pozabudżetowymi źródłami finansowania przedsięwzięć społecznych i ich wykorzystania w praktyce.

Uczestnicy poznają katalog technik i metod pozyskiwania funduszy, skonfrontują z dotychczasowym doświadczeniem, zaproponują listę nowych metody dla swojej organizacji.

Ramowy program:

1. Przegląd dostępnych źródeł i metod finansowania działalności społecznej.

– Składki członkowskie, zbiórki publiczne, imprezy charytatywne, aukcje, loterie, odpisy od wynagrodzeń (pay-roll) i inne.

2. Recepta na sukces – określenie czynników sukcesu w finansowaniu przedsięwzięć lokalnych.

Co i jak wybierać?

3. Kim jest darczyńca i dlaczego pomaga?  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w małych projektach.

4. Jak rozmawiać ze sponsorem? Udane projekty w małych miejscowościach – przegląd.

– Części oferty sponsorskiej,

– Zasady współpracy ze sponsorami.

Szkolenie obejmie 8h dydaktycznych

Szkolenie będzie miało formę warsztatową. Podczas grupowych i indywidualnych ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję wdrożyć nowo nabytą wiedzę i skonsultować wyniki swojej pracy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W trakcie szkolenia oferujemy Państwu serwis kawowy i ciepły posiłek.

Chęć do udziału w szkoleniu potwierdza wysłanie formularza rekrutacyjnego: http://1drv.ms/1Le7tl8 do dnia 25.06.2015.

W razie, gdyby osoba zgłaszająca się nie mogła uczestniczyć w szkoleniu, koniecznym jest zapewnienie zastępstwa. Osoba zastępująca musi spełniać warunki uczestnictwa w projekcie.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W razie nadmiernej liczby chętnych, o przyjęciu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły znajdziecie Państwo pod tym linkiem.