Szkolenie z księgowości dla NGO

Księgowość organizacji pozarządowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie który obędzie się w dniach 26 czerwca 2015 roku, w godzinach 9.00-16.15 w siedzibie UMWM ul. Wielicka 72b, I piętro , s. 106
Szkolenie polecamy wszystkim, którzy zajmują się księgowością w organizacjach pozarządowych.

Ramowy program szkolenia:

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych we organizacjach

  1. Polityka rachunkowości  jako dokument tworzenia zasad dostosowanych do specyfiki organizacji
  2. Przychody w organizacjach,  ich zapis księgowy i skutki podatkowe w PIT, CIT i PTU dla obu stron zdarzenia gospodarczego
  3. Odpłatna działalność statutowa pożytku publicznego – cechy charakterystyczne, zasady rozliczania
  4. Działalność gospodarcza – korzyści i dodatkowe obowiązki dla organizacji
  5. Podatek VAT i stosowanie kas fiskalnych w odpłatnej i gospodarczej działalności organizacji

Sprawozdanie finansowe organizacji w świetle zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości

  1. Jednostka mikro – zasady podlegania, konsekwencje podjęcia decyzji o sposobie rozliczania się jako jednostka mikro, konieczność wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości
  2. Rachunek wyników i bilans wg nowych wzorów
  3. Sporządzanie końcowo rocznych  deklaracji  podatkowych – różnice w wyniku finansowym ustalanym dla celów podatkowych i bilansowych na przekładach
  4. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze w organizacjach

Szkolenie będzie miało formę wykładową oraz warsztatową. Podczas grupowych i indywidualnych ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję wdrożyć nowo nabytą wiedzę i skonsultować wyniki swojej pracy.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W trakcie szkolenia oferujemy Państwu serwis kawowy i ciepły posiłek.

Szczegóły znajdziecie Państwo w zaproszeniu.