Modelowa współpraca JST i NGO

W partnerstwie z Województwem Małopolskim od lipca 2014 roku realizujemy projekt pn. Model Współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST- NGO w Małopolsce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu organizowane są szkolenia upowszechniające Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Celem szkolenia jest wzmocnienie i poszerzenie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi poprzez wdrożenie zasad i rozwiązań wynikających z Modelu Współpracy.
Model jest efektem prac wielu partnerów z sektora samorządowego, pozarządowego i akademickiego. Model kompleksowo porządkuje współpracę samorządu
z organizacjami pozarządowymi w trzech płaszczyznach:

    • tworzenia polityk publicznych – tj. włączania organizacji w diagnozowanie problemów społecznych, określanie celów i współtworzenia dokumentów strategicznych
    • realizacji zadań publicznych – tj. współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi przy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
    • infrastruktury współpracy – tj. tworzenia warunków do społecznej i obywatelskiej aktywności.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli samorządów, którzy planują wzmocnienie swojej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli NGOs, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje związane ze współpracą z JST.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach upowszechniających zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go do organizatorów projektu do dnia 29.01.2015, na adres: anna.labno@bis-krakow.pl lub na adres: Fundacja BIS, ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków.

Zaproszenie

Program

Wzór zwrotu kosztów dojazdu

Formularz zgłoszeniowy

Więcej o modelu współpracy można znaleźć na stronach:
http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,22.html