Akademia Współpracy w toku

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Województwem Małopolskim w ramach projektu pn. Model Współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST-NGO w Małopolsce” realizują cykl szkoleniowo – warsztatowy Akademia Współpracy.

W Akademii Współpracy uczestniczy 19 osób, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z Małopolski, a dokładniej z Bukowiny Tatrzańskiej, Gorlic, Krynicy Zdrój oraz Miechowa. W projekcie biorą udział również przedstawiciele Partnera, czyli Województwa Małopolskiego, reprezentowanego przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Zaprosili oni do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych, z którymi współpracują.

Podczas Akademii Współpracy uczestnicy zapoznają się z Modelem Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, czyli zbiorem rekomendacji opracowanych przy współpracy MPiPS, Związku Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu Spraw Publicznych oraz Sieci SPLOT. Podstawę Modelu stanowi założenie, że dobra współpraca międzysektorowa przekłada się na korzyści dla całej społeczności lokalnej, przy czym współpraca ta powinna się opierać na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Model opisuje kierunki i narzędzia współpracy w trzech płaszczyznach, ważnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego:

  1. Kreowanie polityk publicznych.
  2. Realizacja polityk publicznych.
  3. Wspieranie inicjatyw obywatelskich i rozwoju organizacji pozarządowych.

Za nami już dwa dwudniowe spotkania warsztatowe podczas których Uczestnicy zdobyli nowe kompetencje związane z Modułem 1 i 2 Modelu Współpracy. Zapoznali się z założeniami, strukturą i rekomendacjami Modelu. Poznali efektywne i nowoczesne narzędzia służące rozwojowi współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dowiedzieli się jak współpracować z organizacjami w obszarze tworzenia polityk publicznych. Poznali narzędzia włączające organizacje w proces diagnozy problemów społecznych i skuteczne sposoby regulacji konsultacji społecznych.