Po I Forum dla radnych

15 grudnia br. podczas I międzydzielnicowego forum dyskutowano na temat wizji krakowskich dzielnic obecnych i tych, które przyświecały Komitetom Obywatelskim w latach 90. Postanowiliśmy zacząć cykl sześciu spotkań od tego co stało u podstaw myślenia o dzielnicach przez obecne warunki prawne w statutach po wymarzoną rolę i funkcję dzielnic. Dzielnic, które są przyjazną przestrzenią dla wyzwalania i wspierania aktywności mieszkańców. Od różnych wizji, jak założyliśmy, wypada zacząć szerszą debatę nad słabymi stronami systemu oraz wspólnie zastanowić się nad tym jak wykorzystywać potencjał tkwiący w dzielnicach. W ten sposób zainaugurowana została dyskusja nad niewątpliwie ważną rolą samego radnego reprezentanta mieszkańców. Do wspólnego szukania rozwiązań zapraszamy Członków Rad Dzielnic podczas kolejnych spotkań. Najbliższe już w lutym.

Plan I Forum

Myśli wyrwane

Janusz Baster, Wypiski z prac nad strategią Rozwoju Krakowa w 2005 roku

Idea samorządu, 1989 rok

Prezentacje:

Anna Pasieka, Dzielnicowe Centrum Obywatelskie, propozycja udziału w projekcie „Aktywna przestrzeń w dzielnicy”

Michał Dulak, Rewolucja w dzielnicach Krakowa

Janusz Baster, Ruch komitetów obywatelskich 1989-1990

Nagranie ze spotkania https://www.youtube.com/watch?v=yzJ73zODtjA&feature=youtu.be