Jak blisko dzielnicom do mieszkańców?

Zapraszamy Członków Rad Dzielnic nowej kadencji na I Międzydzielnicowe Forum na temat „Od idei samorządu do działania. Jak blisko dzielnicom do mieszkańców?”

zaproszenie

 

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia br. w godzinach 17.00 – 19.00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki Pauza In Garden przy ulicy Rajskiej 12 w Krakowie.
Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się część zapoznawcza i integracyjna 19.00 – 21.00 z udziałem zaproszonych gości, entuzjastów włączania mieszkańców w sprawy dzielnic pn. „PARTY-cypacja”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obu częściach!

Grudniowe spotkanie rozpoczyna cykl cokwartalnych, międzydzielnicowych forów adresowanych przede wszystkim do Członków Rad Dzielnic. Fora – to jeden z elementów przedsięwzięcia, realizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska w ramach projektu „Aktywna przestrzeń w dzielnicy”. Moderowane spotkania z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, praktykami współpracy z mieszkańcami mają służyć wzajemnej inspiracji, budowaniu sieci kontaktów i docelowo wypracowaniu rozwiązań służących wzmocnieniu dzielnic w Krakowie.
W świetle powyższych założeń chcemy pobudzić do aktywności i podejmowania wspólnych działań przez radnych, mieszkańców jak i organizacji pozarządowych w dzielnicach.
Nasz projekt jest zaproszeniem do wzmacniania prestiżu Członka Rady Dzielnicy – godnego zaufania, kompetentnego reprezentanta mieszkańców. Pierwsze Forum będzie okazją do tego, aby między innymi usłyszeć o propozycji, jaką jest udział w projekcie „Aktywna przestrzeń w dzielnicy”, wnieść swój głos w dyskusji, jak lepiej wykorzystać potencjał dzielnic, poznać ciekawych ludzi, którzy są zainteresowani realizacją inicjatyw dla mieszkańców i dowiedzieć się jakie idee przyświecały autorom reformy samorządowej w latach 90. – co stało za utworzeniem w Krakowie 18 dzielnic i ile w nowych wizjach nowości, a ile wywarzania otwartych drzwi?

Swój udział w Pierwszym Międzydzielnicowym Forum dla Członków Rad Dzielnic potwierdzili:

Dominik Jaśkowiec – wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa – Możliwości w nowych statutach dzielnic – nowe otwarcie na mieszkańców,
Kazimierz Bandarzewski, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego UJ –  wnioski i rekomendacje okiem eksperta w odniesieniu do nowych statutów, pomysłów i idei, w świetle obowiązującego porządku prawnego,
Michał Dulak – Ośrodek Studiów o Mieście, Dzielnice oparte o stowarzyszenia mieszkańców?
Ewa Chromniak, Anna Pasieka, Przemysław Dziewitek, Piotr Marczyk – Przedstawiciele Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska – Dzielnicowe Centrum Obywatelskie
Janusz Baster  –  podsumowanie nawiązujące do perspektywy historycznej i idei powstawania dzielnic w latach 90. Na ile idee Komitetów Obywatelskich są tym, o czym rozmawiamy obecnie kreując wizje włączania mieszkańców?

W związku z ograniczoną ilością miejsc czekamy na potwierdzenie uczestnictwa do piątku 13 grudnia br. Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres biuro@bis-krakow.pl lub zgłosić się telefonicznie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00, dzwoniąc pod numer 12 418 00 77; 12 412 15 24.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!