V Forum Pełnomocników ds. NGOs

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych serdecznie zapraszają na kolejne już piąte Forum Pełnomocników ds. NGOs. Będą Państwo mogli wysłuchać prelekcji dotyczącej najczęściej popełnianych błędów w dotacjach przeznaczonych na zadania publiczne. Wygłosi ją Wojciech Lachiewicz, Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Spotkanie będzie również okazją do przypomnienia założeń Modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Przypomnimy jego podstawowe zasady i proponowane formy współdziałania z NGOs. Pretekstem jest zaproszenie kierowane do Państwa do współpracy w ramach projektu pn. Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce. W jego ramach wybranym czterem małopolskim samorządom możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w zakresie wprowadzenia wybranych form Modelu w środowiskach. Udział w projekcie daje również możliwość organizacji działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych.

Na ostatnią część spotkania złoży się wystąpienie Pana Łukasza Domagały z Kancelarii Prezydenta RP dotyczące planowanych zmian w ustawie prawo o stowarzyszeniach (projekt Kancelarii Prezydenta RP). Wśród proponowanych zmian jest między innymi – ograniczenie liczby członków założycieli stowarzyszenia, rozszerzenie możliwości prawnych przypisanych stowarzyszeniom zwykłym m. in. o możliwość korzystania z dotacji, zmiany w zasadach nadzoru nad stowarzyszeniami. Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja katalogu proponowanych zmian, uzasadnienie i ramy czasowe ich wprowadzenia w życie.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Forum Pełnomocników!