Osoby z niepełnosprawnością pracownikami w organizacjach

Chcesz przyjąć do swojej organizacji absolwenta szkoleń księgowości lub PR i reklamy na pięciomiesięczny staż?
Chcesz poznać korzyści wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnością?
Chcesz dowiedzieć się jak Twoja organizacja może uzyskać refundację kosztów zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością?

Przyjdź na seminarium organizowane w ramach projektu „Pracuję w NGO” prowadzonego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych

Uczestnicy seminarium:

  • poznają szczegóły przyjęcia na płatne staże uczestników projektu „Pracuję w NGO”
  • zdobędą wiedzę w zakresie formalno-prawnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnością
  • poznają obowiązujący system orzecznictwa i korzyści finansowe wynikające z faktu zatrudniania osób z niepełnosprawnością
  • poszerzyć swoją znajomość środowiska osób niepełnosprawnych

Na seminarium zapraszamy szczególnie:

  • członków zarządu organizacji pozarządowych
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za proces rekrutacji
  • pracowników działu rozliczeń, księgowości, kadr
  • potencjalnych opiekunów staży

Seminarium odbędzie się
6 października 2014 r. (poniedziałek), w godz. 10:00 – 13:00
w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie
ul. Krasickiego 18, I piętro

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Organizacje zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie Formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną lub faxem do dnia 2.10.2014 r.

Kontakt:
Joanna Czarnik
e-mail: joanna.czarnik@bis-krakow.pl
tel.: 883-776-370, fax 12 412 15 24