Start konsultacji! Wieloletni Program Współpracy w Krakowie

Wstępne założenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi opracowane zostały przez Panel Ekspertów. W skład Panelu wchodzą przedstawiciele środowiska pozarządowego, reprezentanci Urzędu Miasta oraz teoretycy współpracy międzysektorowej. Na wstępne założenia Programu Współpracy składają się główne problemy – bariery utrudniające współpracę organizacji pozarządowych z miastem oraz katalog proponowanych rozwiązań wyodrębnionych problemów. Nadszedł czas konsultacji społecznych tych założeń.

Zapraszamy do dyskusji nad przygotowaną propozycją – uzupełnienia diagnozy i oceny rozwiązań. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną skierowane pod dalsze obrady Panelu Ekspertów, który do września opracowywać będzie końcową wersję dokumentu. Konsultacje społeczne Wieloletniego Programu Współpracy odbędą się w dwóch terminach i formach:

  1. 24 czerwca, podczas Targów Organizacji Pozarządowych na Rynku Głównym, na stoisku Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych, w godzinach 13.00-17.00 działać będzie Punkt Konsultacyjny – każda zainteresowana osoba będzie mogła zadać pytania, udzielić odpowiedzi, zaproponować rozwiązania, porozmawiać z ludźmi tworzącymi i realizującymi Wieloletni Program Współpracy.
  2. 30 czerwca, w godzinach 16.30-18.30, w Sali Kupieckiej Urzędu Miasta Krakowa, na Placu Wszystkich Świętych 3-4, odbędzie się Spotkanie Konsultacyjne – na którym przedstawimy projekt założeń Wieloletniego Programu Współpracy i zapytamy o Państwa uwagi i opinie dotyczące przygotowywanego dokumentu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach! Gorąco wierzymy, że im więcej osób włączy się w przygotowanie programu, im więcej opinii włączymy w dyskusję, tym lepsze i bardziej adekwatne będą rozwiązania zaproponowane w Wieloletnim Programie Współpracy.