Ruszyła praca nad Wieloletnim Programem Współpracy w Krakowie

Panel Ekspertów obraduje od początku maja pod okiem moderatora oraz animatora procesu konsultacji. Podstawą prac Panelu jest między inni raport z ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 – 2014. Paneliści czerpią również ze swojego bogatego doświadczenia oraz z dobrych praktyk stosowanych w innych samorządach w Polsce. Efektem pierwszego etapu prac Panelu będzie wypracowanie struktury nowego Wieloletniego Programu Współpracy oraz głównych założeń tego dokumentów, czyli celów i zadań strategicznych. Założenia te w dalszym kroku poddamy szerokim konsultacją z przedstawicielami krakowskiego III sektora. Jedno ze spotkań konsultacyjnych odbędzie się podczas Targów Organizacji Pozarządowych planowanych na 24 czerwca 2014 roku. W najbliższym czasie do prac nad WPW włączą się również grupy robocze, których zadaniem będzie opracowanie szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach tematycznych, takich jak współpraca finansowa, Komisje Dialogu Obywatelskiego czy miejska baza lokalowa. Zachęcamy do śledzenia prac Panelu Ekspertów i udziału w konsultacjach społecznych!