Konsultacje z organizacjami w Suchej Beskidzkiej

8 maja 2014 na spotkaniu w g. 16.00-18.00 rozpoczynamy proces konsultacji społecznych z organizacjami dwóch dokumentów: Programu Współpracy z Organizacjami na rok 2015 oraz zasad konsultacji społecznych z organizacjami w Suchej Beskidzkiej. Jak już Państwa informowaliśmy cały proces złożony z prac uczestników jeszcze 2 takich spotkań oraz węższej grupy roboczej urzędników i przedstawicieli organizacji ma się zakończyć przekazaniem we wrześniu wypracowanych projektów uchwał Radzie Miasta.

Kto się spotka?
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Urzędu, którzy zajmują się współpracą z organizacjami, zadaniami publicznymi z obszarów współpracy z ngo lub konsultacjami społecznymi.

Okazja
Spotkanie to wspaniała okazja, żeby spotkać inne organizacje, porozmawiać z nimi o wspólnych problemach jak i podyskutować z urzędnikami o wspólnej wizji współpracy jak i o rozbieżnościach w ważnych kwestiach.

Od czego zaczniemy?
Zaczniemy spotkanie od przedstawieniu osiągnięć i przebiegu realizacji Programu Współpracy na 2013 rok. Przedstawiciele Urzędu Miasta będą chcieli podziękować organizacjom, które podjęły się skutecznie realizacji zadań we współpracy z Miastem, a szczególnie tej której zadanie było szczególne w 2013 roku.

Zobaczymy co w 2014
Po podsumowaniu 2013, w telegraficznym skrócie przypomnimy sobie co zostało zaplanowane na 2014 rok. Przewidziana będzie krótka dyskusja dla zastanowienia się czy cały Program na 2014 uda się zrealizować oraz czy spotkał się on z jakimiś problemami w realizacji i jak im można zaradzić jeszcze w tym roku

Organizacje z Suchej swoimi oczami oraz urzędników
Zostaną przedstawione wyniki badań potencjału organizacji oraz współpracy z Miastem, które przeprowadziła Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Wyniki podane w przystępnej formie mamy nadzieję okażą się przydatną informacją dla samych organizacji jak i planowania nowego programu współpracy.

Sformułujmy założenia
Najważniejszy punkt spotkania – uczestnicy wypracują i zaproponują główne założenia i kierunki do prac nad programem współpracy i ewentualną zmianą uchwały o konsultacjach społecznych dla tzw. Panelu Ekspertów.

Panel Ekspertów
To właśnie robocza grupa, która będzie pracowała pomiędzy kolejnymi spotkaniami konsultacyjnymi nad nadaniem wyobrażeniom i pomysłom kształtu docelowo ww. projektów uchwał. Mamy nadzieję, że na spotkaniu 8 maja uda się wybrać lub przynajmniej wskazać min. 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Suchej Beskidzkiej, którzy zasiądą do wspólnej pracy z 6 urzędnikami Miasta, by na przełomie czerwca i lipca 2014 przedstawić pierwsze wyniki swoich prac do konsultacji innym organizacjom pozarządowym.

Zapraszamy!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej