Szkolenia i doradztwo dla organizacji w Suchej Beskidzkiej

Nasza Fundacja oraz Urząd Miasta w Suchej Beskidzkiej zapraszają na szkolenia i doradztwo w ramach projektu „Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w mieście Sucha Beskidzka”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na drugie szkolenie w dniach 3, 4 kwietnia do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Temat: konsultacje społeczne – techniki i narzędzia; planowanie konsultacji; ewaluacji; aktywne formy dotarcia dostosowane do specyfiki adresatów oraz zasad tworzenia polityk publicznych we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje na temat projektu, kryteriów rekrutacji na szkolenia i doradztwo oraz procesu rekrutacji znajdą Państwo znajdą Państwo w załączonej dokumentacji.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin
Deklaracja
Oświadczenie