Podsumowanie realizacji Wieloletniego Programu Współpracy w Krakowie 2012-2014

Sprawdzenie efektów realizacji obowiązującego Wieloletniego Programu Współpracy była częścią projektu „Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne”. Przez blisko trzy miesiące pytaliśmy przedstawicieli krakowskich NGO oraz reprezentantów UMK o refleksje na temat WPW oraz praktycznych aspektów współpracy międzysektorowej. Przeprowadziliśmy 400 wywiadów telefonicznych, 4 zogniskowane wywiady grupowe oraz 24 pogłębione wywiady indywidualne, przeanalizowaliśmy też szereg dokumentów opisujących współpracę UMK z organizacjami. Opis przebiegu badania, rezultaty i wnioski znajdą Państwo w raporcie. Zapraszamy do lektury i dzielenia się swoimi refleksjami!

Wnioski z raportu będą podstawą prac Panelu Ekspertów, który opracuje strukturę i główne założenia nowego Wieloletniego Programu Współpracy. Jeśli mają Państwo ochotę włączyć się w tę dyskusję i podzielić refleksjami, zapraszamy do kontaktu mailowego z Animatorem Procesu Konsultacji Tomaszem Otko: tomasz.otko@bis-krakow.pl

Pobierz raport: Raport_z_ewaluacji_WPW_2012_2014