Nabór przedstawicieli organizacji do Panelu Ekspertów w Krakowie

Zapraszamy wraz z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa do udziału w pracach nad Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy. Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Panelu Ekspertów wpierającego prace nad Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018 (WPW) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 (RPW). Prace nad dokumentami są częścią projektu „Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne” realizowanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Gminę Miejską Kraków.

Głównym zadaniem panelu będzie wsparcie procesu przygotowania projektów dokumentów (WPW i RPW) w oparciu o wyniki ewaluacji, wnioski z konsultacji społecznych oraz własne doświadczenie we współpracy międzysektorowej. Wieloletni i Roczny Program Współpracy mają służyć rozwojowi III sektora oraz zacieśnieniu i zwiększaniu efektywności współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. Przygotowanie dokumentów przy udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych ma zapewnić pełną partycypację oraz wypracowanie jak najlepszych rozwiązań służących rozwojowi Miasta i jego Mieszkańców.

W skład Panelu Ekspertów wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków oraz reprezentanci środowiska Akademickiego (razem ok. 12 osób). Panel będzie pracował pod opieką wykwalifikowanego Moderatora oraz przy wsparciu Animatora procesu konsultacji i Sekretarza Panelu. Przygotowanie dokumentów nastąpi w toku cyklicznych spotkań Panelistów odbywających się średnio raz na dwa tygodnie na przestrzeni maj – październik 2014 roku.

Do udziału w Panelu zapraszamy osoby posiadające szerokie doświadczenie w zakresie współpracy organizacji z samorządem, chcące podzielić się swoimi rekomendacjami i gotowe do pracy na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej.

Szczegóły naboru, proponowany przebieg prac Panelu Ekspertów oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach. Na zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia 2014 roku.

Ogłoszenie o naborze ekspertów
Proponowany przebieg prac Panelu
Formularz zgłoszeniowy