Spotkanie „skutecznie DZIAŁAJ społecznie
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.
W pierwszym polu „Wydarzenie” prosimy wybrać wybrać spotkanie, na które się Państwo wybierają:
  • Chrzanów 22.08_Spotkanie_skutecznie DZIAŁAJ społecznie
  • Kraków 24.08_Spotkanie_skutecznie DZIAŁAJ społecznie
  • Krzeszowice 29.08_Spotkanie_skutecznie DZIAŁAJ społecznie
  • Miechów 31.08_Spotkanie_skutecznie DZIAŁAJ społecznie
  • Kraków 05.09_Spotkanie_skutecznie DZIAŁAJ społecznie
  • Myślenice 07.09_Spotkanie_skutecznie DZIAŁAJ społecznie
  • Olkusz 13.09_Spotkanie_skutecznie DZIAŁAJ społecznie (w formularzu proszę wybrać Olkusz 06.09_Skutecznie DZIAŁAJ społecznie)
Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Czy jest już Pan/i uczestnikiem/czką projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Nazwa grupy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.