Od idei do miejsca pracy – biznes społeczny
13 czerwca 2017, 17.00 – 19.30
Centrum Aktywności Społecznej, Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 15, sala nr 1

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką oraz pytań dotyczących tematyki spotkania. W przypadku osób reprezentujących organizacje pozarządowe prosimy również o wypełnienie pozostałych pól dotyczących danych NGO.

W pierwszym pytaniu „Wydarzenie” prosimy wybrać pozycję „Oświęcim_spotkanie_13.06.2017”.

Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Nazwa organizacji pozarządowej
Nr KRS
Adres e-mail organizacji
Nr telefonu organizacji
Dlaczego interesuje Cię ta tematyka przedsiębiorczości społecznej?
Jak określiłabyś/określiłbyś poziom swojej wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych (np. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem)?
Jeśli masz już pomysł – opis w krótko czego dotyczy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.