Opis projektu

Wsparcie edukacyjne lubelskich NGO

Cel

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie księgowości i finansów, pracy metodą projektu z elementami zarządzania zespołem do grudnia 2016 roku.

Więcej informacji

O projekcie

O projekcie

Odbiorcami realizowanego zadania byli przedstawiciele (członkowie, działacze, pracownicy i wolontariusze) organizacji pozarządowych z Lublina. W szczególności działania były skierowane do nowo powstałych organizacji pozarządowych, które potrzebują wsparcia w szczególności na początku realizacji swoich działań. Przedsięwzięcie przyczyniło się do profesjonalizacji przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Lublina. Bardziej profesjonalne organizacje będą skuteczniej realizować swoje cele statutowe i efektywniej realizować zadania publiczne zlecane przez samorząd.