Opis projektu

Wolontariat pracowniczy w NGO

Cele projektu:
Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelu wymiany kompetencji między sektorem pozarządowym i biznesem opartego o wolontariat pracowniczy.

Projekt realizowany jest w okresie lipiec – grudzień 2017 r.

Biznes

Więcej informacji

Festiwal szkoleń dla NGO

Festiwal szkoleń dla NGO

to okazja do wymiany kompetencji i wspólnego uczenia się ludzi biznesu i organizacji pozarządowych.

13 wolontariuszy – pracowników firm działających w Krakowie przygotowało dla działaczy społecznych serię szkoleń, w trakcie których podzielą się swoimi doświadczeniami w dziedzinach, którymi zajmują się na co dzień. Dla działaczy NGO będzie to okazja do rozwoju i doskonalenia w wybranych przez siebie tematach. Dla wolontariuszy pracowniczych okazja do rozwijania swoich umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń.

Do udziału w Festiwalu szkoleń dla NGO zapraszamy:

 • członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych
 • działaczy grup nieformalnych, aktywistów społecznych
 • działających na terenie Województwa Małopolskiego
Szkolenia odbędą się między 4 a 9 grudnia 2017 r.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 
Geneza

Geneza

Idea projektu wywodzi się z założenia, iż pracownicy małopolskich firm posiadają cenne kompetencje, którymi mogą podzielić się, w ramach wolontariatu pracowniczego, z przedstawicielami małopolskich NGO. Z drugiej strony Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, jako organizacja działająca od wielu lat w oparciu o narzędzia edukacji pozaformalnej, może pomóc pracownikom – wolontariuszom zdobywać i rozwijać kompetencje niezbędne do uczenia innych np. prowadzenia szkoleń. Taka wymiana może być bardzo cennym elementem rozwoju osób pracujących zarówno w sektorze biznesu jak i organizacji społecznych.

Tematykę związaną z rozwijaniem współpracy między NGO i biznesem w formie wolontariatu pracowniczego podejmujemy w Fundacji od 2015 r. Więcej informacji o dotychczas zrealizowanych działaniach można znaleźć na podstronie projektów „Wolontariat pracowniczy szansą dla NGO i biznesu” realizowanych w latach 2015 i 2016.

W trakcie tegorocznej edycji projektu chcemy:

 • wspólnie z 4 małopolskimi firmami wypracować, przetestować oraz upowszechnić model współpracy w oparciu o  pracowniczy wolontariat kompetencyjny
 • zwiększyć wiedzę na temat idei i zasad organizacji wolontariatu pracowniczego, w szczególności wolontariatu kompetencyjnego, wśród małopolskich firm i NGO, oraz ich pracowników i współpracowników
 • przygotować 10 wolontariuszy – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów
 • stworzyć okazję 96 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej
O projekcie

O projekcie

Wspólne działania firm i Fundacji BIS:

 • Etap koncepcyjny:
  • wspólne wypracowanie przez przedstawicieli 4 małopolskich firm oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych schematu działania służącego zaangażowaniu pracowników firm w przygotowanie i realizację szkoleń dla przedstawicieli małopolskich NGO, m.in. założenia dotyczące rekrutacji pracowników – wolontariuszy, przebieg ich przygotowania do pełnienia roli trenerów, forma ewaluacji działań
 • Etap testowania modelu:
  • rekrutacja pracowników – wolontariuszy
  • udział 2 lub 3 pracowników- wolontariuszy w 20 godzinnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia szkolenia dla NGO dotyczącego specjalizacji wolontariuszy oraz wsparcie mentorskie w przygotowaniu programu szkolenia
  • przeprowadzenie przez każdego z wolontariuszy 4 do 8 godzinnego szkolenia dla przedstawicieli małopolskich NGO oraz jego superwizja
 • Etap podsumowania:
  • udział wolontariuszy, przedstawicieli firm i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w ewaluacji przeprowadzonych działań, analiza wniosków z podjętych działań oraz wypracowanie ostatecznego kształtu modelu współpracy, możliwego do dalszego wspólnego wdrażania przez przedstawicieli firm i NGO niezależnie od jego finansowania ze środków publicznych
  • upowszechnianie modelu współpracy

Działania skierowane do przedstawicieli małopolskich NGO:

 • 8 szkoleń przygotowanych i przeprowadzonych przez wolontariuszy – pracowników małopolskich firm.
Kontakt

Kontakt

Animatorka współpracy
Joanna Czarnik
joanna.czarnik@bis-krakow.pl
kom 883-776-370

Koordynator projektu
Łukasz Krzemiński
lukasz.krzeminski@bis-krakow.pl

Program Festiwalu szkoleń dla NGO

UWAGA!

Nowy termin szkolenia „Opanuj przestrzeń – „mapowanie” dla początkujących” – 11.12.2017 r., 10.00 – 17.00.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo, pod adresem joanna.czarnik@bis-krakow.pl

Wystartowały zapisy do szkolenia bonusowego: „Mobilne biuro w komórce” – 13.12.2017 r., 17.00 – 20.00

Rejestracja do 11.12.2017 r. przez

Program szkolenia dostępny poniżej!

Mobilne biuro w komórce /13.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • poznasz dodatkowe możliwości jakie daje telefon komórkowy
 • zobaczysz jak łatwo usprawnić swoją pracę dzięki aplikacjom dostępnym w telefonie
 • przetestujesz nowe programy i sprawdzisz, które z nich dla Ciebie najwygodniejsze
Dla kogo?
 • osób zainteresowanych tematyką usprawnienia swojej pracy z wykorzystaniem telefonu
 • osób, które do tej pory korzystają w telefonie głównie z funkcji dzwonienia i smsowania, mają niewielkie doświadczenie z innymi funkcjami i aplikacjami
Co w programie?
 • Kiedy i jak telefon może stać się mobilnym biurem
 • Najpopularniejsze funkcje i aplikacje:
  • Hot-spot
  • Komunikatory
  • Notatniki
  • Skaner
  • Kalendarze

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. praca w grupach, praca z wykorzystaniem telefonów, prezentacja.

Podczas szkolenia warto będzie korzystać z własnego smartfona. Będzie również możliwość wykonywania ćwiczeń na telefonach testowych.

Gdzie i kiedy?
 • 13 grudnia 2017 r., godziny 17.00 – 20.00
 • Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana)
Kto poprowadzi?

Małgorzata Jaśkowiec – w firmie Orange Polska pracuje już ponad 10 lat. Na co dzień w pracy ma do czynienia z nowoczesnymi technologiami. Posiadaną wiedzą chętnie dzieli się zarówno z klientami jak i młodzieżą na organizowanych warsztatach. Uwielbia operę, wycieczki rowerowe i górskie wędrówki, a praca w ogrodzie daje jej niezmierną satysfakcję. Od wielu lat związana jest z organizacjami NGO, a od września tego roku jest prezesem stowarzyszenia ,,Nasza Zasań”.

Joanna Kupiec – Starszy specjalista ds. obsługi klienta  w Orange Polska. Na co dzień zajmuje się kompleksową obsługa klienta. Swoim doświadczenie dzieli się również współpracując  z Fundacja Orange, aktywnie działając w wolontariacie pracowniczym. Prowadząc szereg warsztatów oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Jej zainteresowania to nowe technologie. Urodzona optymistka kochająca  książki i dobre seriale .

Opanuj przestrzeń - „mapowanie” dla początkujących /11.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • przekonasz się, czy wizualizacja danych jest dobrym narzędziem do usprawniania Twoich działań społecznych
 • odkryjesz jak wykorzystać mapy jako narzędzie marketingowe i logistyczne
 • poznasz różne typy danych przestrzennych oraz ich zastosowania
 • nauczysz się przygotowywać dane pozyskane w terenie, tworzyć własne warstwy i wzbogacać je o informacje, wykonywać proste operacje na danych wektorowych, przygotować mapy do wydruku lub do publikacji w sieci
 • dowiesz się gdzie znaleźć dostępne i bezpłatne oprogramowanie do analiz i publikacji map
Dla kogo?
 • osób zainteresowanych podstawami tworzenia map,
 • osób posiadających dane przestrzenne i chcące je wykorzystać,
 • osób mających konkretną potrzebę/pomysł na to jak dane przestrzenne ułatwiłyby im pracę;

Dodatkowo warunkiem koniecznym do udziału w szkoleniu jest:

 • biegła obsługa komputera,
 • własny komputer z zainstalowanym programem QGIS 2.18 (program opensource dostępny na http://www.qgis.org/pl/) i możliwością połączenia z siecią WiFi;
Co w programie?

W czasie szkolenia poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z technologiami GIS (Geographic Information System): czym są dane przestrzenne i jak możemy mądrze wykorzystać ich potencjał. Zaznajomimy się również z typami danych i tym jak się nimi posługiwać, jakiego użyć oprogramowania. Przejdziemy też przez proces obróbki danych, tak by nadać szkoleniu wymiar praktyczny, a uczestnikom pozwolić przekonać się samodzielnie że tworzenie map nie musi być ani trudne ani czasochłonne. Zapoznamy się również z kilkoma rozwiązaniami umieszczania swoich map w sieci i nadawania im wymiaru praktycznego – np. możliwość edycji przez użytkowników z zewnątrz. Szkolenie da solidne podstawy osobom, które chcą rozpocząć przygodę z „mapowaniem”, a nigdy nie miały na to odwagi.

UWAGA: osoby które już samodzielnie działają w systemach GIS raczej będą się nudzić na tym szkoleniu. :)

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. wykład, ćwiczenie praktyczne na danych dostarczonych przez prowadzącą, praca w grupie (dyskusja, burza mózgów).

Gdzie i kiedy?
 • 11.12.2017 r. (poniedziałek), godziny 10.00 – 17.00
 • Ambasada Krakowian (ul. Stolarska 6)
Kto poprowadzi?

Dominika Sztwiertnia – absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej, związana od kilku lat z różnorodnymi projektami łączącymi GIS i analizy środowiskowe. Zawodowo związana z firmą BIM Point Sp. z o.o.. Pasjonatka ciekawych wyzwań i odkrywania nowych szlaków. Interesuje się łączeniem najnowszych technologii w zakresie projektowania przestrzeni miejskiej.

ABC współpracy z mediami /9.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • dowiesz się jak nawiązywać kontakt z mediami oraz poznasz podstawowe zasady współpracy
 • łatwiej zdefiniujesz do kogo chce i z jakimi z informacjami docierać o sobie chce dotrzeć Twoja organizacja
 • rozpoczniesz tworzenie bazy mediów odpowiednich dla celów komunikacyjnych Twojej organizacji
 • poznasz i przetestujesz zasady tworzenia informacji prasowej – podstawowego narzędzia pracy z mediami
 • opracujesz elementy informacji prasowej dotyczącej działań Twojej organizacji
Dla kogo?
 • członków zarządów lub osób odpowiedzialnych w organizacjach/grupach nieformalnych działania promocyjne
 • osób, , które chciałyby zacząć współpracę z mediami, ale nie bardzo wiedzą jak się do tego zabrać
 • osób zainteresowanych komunikacją, PR-em
Co w programie?
 • Podstawy budowania strategii komunikacyjnej
 • Po co nam media? Segmentacja mediów.
 • Baza mediów dla mojej organizacji
 • Współpraca z mediami od kuchni
 • Informacja prasowej jako podstawowym narzędziu pracy z mediami.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. wywiady, dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

Gdzie i kiedy?
 • 9.12.2017 r. (sobota), godziny 9.00 – 16.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)
Kto poprowadzi?

Karolina Pluta – ukończyła podyplomowe studia „Nowy Public Relations” na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Od 6 lat pracuje w krakowskiej agencji Sarota PR specjalizującej się w tematyce nowych technologii, realizując głównie zadania z zakresu PR-u produktowego, komunikacji B2B, komunikacji wewnętrznej czy tworzenia strategii działań wizerunkowych. Z działaniami komunikacyjnymi zetknęła się już wcześniej działając w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Była rzecznikiem prasowym dwóch wydarzeń: Miasteczka Modlitewnego w 2011 roku oraz Rajdu dla Życia w 2017 roku. W codziennej pracy opiera się również na doświadczeniu współpracy z 3 ogólnopolskimi czasopismami. W wolnych chwilach szydełkuję serwetki oraz zabawki dla dzieci.

Praca zdalna – szansa dla Ciebie i zespołu /8.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • łatwiej podejmiesz decyzję kiedy i pod jakimi warunkami warto pracować zdalnie
 • rozwiniesz swoje umiejętności korzystania z różnorodnych programów i aplikacji ułatwiających organizacje pracy własnej i zespołu
 • będziesz potrafić zorganizować zdalne spotkanie z wykorzystaniem Skype, udostępnić innym swój pulpit, pracować efektywnie na dokumentach online, przydzielać zadania zespołowi i monitorować ich realizację, odnaleźć się w gąszczu maili i notatek
 • sprawniej zorganizujesz swoje zadania i czas niezbędny do ich realizacji
 • pewniej poczujesz się w stosowaniu zasad pracy zdalnej i obowiązującej przy niej etykiecie
Dla kogo?
 • osób zainteresowanych tematyką pracy zdalnej oraz programów i aplikacji związanych z organizacja pracy.
 • Wszystkich osób chcących usprawnić działania swoje i zespołu

Dodatkowo warunkiem koniecznym do udziału w szkoleniu jest:

 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera
 • własny laptop. Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają instrukcję dotyczącą zainstalowania oprogramowania potrzebnego podczas szkolenia. W przypadku trudności z organizacją sprzętu – prosimy o informację, może będziemy mogli pomóc J
Co w programie?
 • Etykieta i zasady pracy zdalnej
 • Najczęstsze błędy i dobre praktyki
 • Narzędzia ułatwiające organizację pracy, jak również organizacje siebie w czasie
  • Wideokonferencje
  • Programy pocztowe
  • Komunikatory
  • Organizacja zadań
  • Notatniki
 • Stanowisko pracy zdalnej

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. praca w grupach, symulacja, praca na programach, dyskusje, mini wykłady.

Gdzie i kiedy?
 • 08.12.2017 r. (piątek), godziny 9.00 – 16.00
 • Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana)
Kto poprowadzi?

Irmina Kałka – analityk biznesowy w międzynarodowej firmie technologicznej CISCO. Od kilku lat związana z pracą analityczną w korporacjach z sektora technologicznego oraz bankowego. Na co dzień tworzy raporty oraz prezentacje na temat specyficznych serwisów świadczonych przez firmę, koordynuje komunikację związaną z wewnętrznymi aktywnościami pracowników oraz dorywczo prowadzi szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników. Pracując głównie biurowo wolny czas stara się spędzać aktywnie: przede wszystkim jeżdżąc konno, ale także jeżdżąc na rowerze, czy też grając w siatkówkę czy squasha.

Lena Konstanciak – doświadczenie zawodowe zdobywała w branży doradztwa biznesowego i sektorze IT. Obecnie pracuję w międzynarodowej korporacji Cisco Systems, gdzie zajmuje się analizą biznesową, angażuje się w projekty związane z kulturą organizacyjną i szkolenia wewnętrzne. W ramach dodatkowych zajęć, realizuje projekty związane ze szkoleniami w obszarze rozwoju osobistego, pracy zespołów i coachingu. Prywatnie kocha podróże, w tym roku udało jej się zwiedzić kilka krajów w tym nowe rejony ukochanej Grecji, USA i Ukrainę (..i Czarnobyl). W przyszłym roku wybiera się na pierwszą daleką wyprawę na motorze przez Himalaje.

Przechowywanie i zarządzanie danymi w chmurze /7.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • poznasz rozwiązania dostępne w dziedzinie przechowywania i zarządzania danymi, zwłaszcza danymi wrażliwymi
 • wybierzesz rozwiązania odpowiednie dla Ciebie i Twojej organizacji
 • poznasz podstawy zarządzania informacją/plikami w rozwiązaniach chmurowych
 • zrobisz krok w stronę świadomego i zgodnego z prawem przechowywania informacji wrażliwych.
Dla kogo?
 • osób, które na co dzień zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem różnego typu danymi, zwłaszcza danymi wrażliwymi
 • osób odpowiedzialnych w organizacjach za bezpieczeństwo przechowywania danych np. członków zarządów
 • osób organizujących pracę innych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

Szkolenie będzie prowadzone na poziomie podstawowym.

Co w programie?
 • Co i dlaczego wybierze moja organizacja?
 • Bezpieczeństwo danych
 • Przechowywanie danych wrażliwych zgodnie z prawem (GIODO)
 • Praktyczne rozwiązania – przegląd dostępnych rozwiązań m.in. dyski sieciowe,  rozwiązania chmurowe udostępniana np. przez Google i Microsoft, otwarte oprogramowanie.
 • Uruchamianie i konfiguracja dysku sieciowego.

Na szkolenie warto przynieść ze sobą komputer.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. analiza przypadków, dyskusja grupowa.

Gdzie i kiedy?
 • 07.12.2017 (czwartek), godziny 17.00 – 20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)
Kto poprowadzi?

Jędrzej Bulas – zajmuje się zarządzaniem zespołami realizującymi projekty w procesie budowlanym w oparciu o proces BIM (Building Information Modeling) w firmie BIM Point Sp. z o.o.. Prowadził szkolenia dla Generalnych wykonawców, instytucji państwowych i biur projektowych. Istotą jego pracy jest zarządzanie informacją oraz danymi w całym procesie. W swojej pracy nawiązuje współprace z wieloma różnymi podmiotami co wymusza wypracowywanie strategii wymiany danych w sytuacji gdzie każdy z aktorów używa innych rozwiązań. Doświadczenie jakie zdobył daje mu szeroką znajomość popularnych i niszowych rozwiązań w dziedzinie przechowywania i zarządzania danymi.

Facebook, czy Instagram? Które media społecznościowe wybrać? /7.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • dowiesz się jak przygotować strategię PR, która będzie realizowana z wykorzystaniem Instagrama i Facebooka
 • poznasz różnice w prowadzeniu profili na poszczególnych portalach społecznościowych
 • łatwiej podejmiesz decyzję, który z portali jest odpowiedni dla Twoje organizacji
 • skuteczniej wypromujesz swoją organizację wykorzystując Instagrama i Facebooka
Dla kogo?
 • osób które dopiero zaczynają myśleć o promowaniu swojej organizacji w social mediach
 • osób, które posiadają stosunkowo młode profile na Instagramie i Facebooku, chcą dowiedzieć się więcej o różnicach pomiędzy tymi portalami

Szkolenie będzie prowadzone na poziomie podstawowym.

Co w programie?
 • Cele strategii PR organizacji
 • Narzędzia social media
 • Instagram czy Facebook? Specyfika pod kątem m.in. grup docelowych, zasięgów.
 • Sposobów zaplanowania strategii i analiza oczekiwanych rezultatów.
 • Zadania praktyczne.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. dyskusja grupowa, analiza przypadków, zestawienie elementów.

Gdzie i kiedy?
 • 7.12.2017 r. (czwartek), godziny 17.00 – 20.00
 • Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana)
Kto poprowadzi?

Marta Chrobak – swoją karierę wiązała z dziennikarstwem, PRem i nowymi mediami (wiedzę zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim) jednak parę lat temu wszystko zmieniło się wraz z nową pracą (w firmie Capgemini), obecnie pracuje w CISCO i mówi o sobie, że jest stuprocentowym „korposzczurem” J. W przeszłości pracowała nad promowaniem zespołów muzycznych na Facebooku, obecnie współpracuje z portalami muzycznymi i zajmuje się promowaniem CISCO na portalach społecznościowych (głównie Instagram).

Efektywne spotkania projektowe – marzenia czy rzeczywistość? /6.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • odkryjesz znaczenie spotkania inaugurującego realizację projektu w naszej organizacji
 • poznasz zasady planowania efektywnych spotkań projektowych
 • łatwiej zaangażujesz zespół do kreatywnej pracy podczas spotkań roboczych
 • przekonasz się, że spotkania mogą być efektywne!
Dla kogo?
 • członków zarządów, kierowników, koordynatorów i liderów zespołów projektowych
 • osób, które już prowadzą prowadzące spotkania zespołów oraz takie, które chcą przygotować się do tego zadania
 • osób, które chcą efektywniej uczestniczyć w spotkaniach projektowych

Szkolenie będzie prowadzone na poziomie podstawowym.

Co w programie?
 • Identyfikacja sytuacji, które wymagają organizacji spotkania
 • Zasady efektywnych spotkań
 • Struktura spotkania rozpoczynającego projekt
 • Struktura kreatywnego regularnego spotkania projektowego
 • Wybrane narzędzia ułatwiające prowadzenie spotkań kreatywnych
Gdzie i kiedy?
 • 06.12.2017 (środa), godziny 17.00 – 20.00
 • Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana)
Kto poprowadzi?

Sara Szeremeta – Project Manager w dziale wdrożeń technologicznych dla klientów w międzynarodowej firmie Cisco. Na co dzień organizuje i prowadzi spotkania projektowe. Swoje doświadczenie opiera również na pracy jako specjalistka od egzekwowania jakości technicznego serwisu posprzedażowego, bankowiec zajmujący się analizą ryzyka kredytowego, marketingowiec i sprzedawca. Społecznie organizuje coroczną kobiecą konferencję branżową, zainicjowała organizację zajęć jogi w firmie, robiła tłumaczenia oraz odrestaurowywała zamki średniowieczne we Francji. Z pasji podróżniczka i wspinacz.

Projektowanie działań ekonomicznych w organizacji pozarządowej /5.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • poznasz główne kroki prowadzące do wypracowania usług i produktów, które może proponować Twoja organizacja
 • nauczysz się schematów myślenia przydatnych do analizy zasobów Twojej organizacji oraz identyfikacji klientów
 • swobodnie i twórczo pomyślisz o usługach i produktach świadczonych przez NGO aby otworzyć się na nowe możliwości dla swojej organizacji
Dla kogo?
 • członków i pracowników stowarzyszeń lub fundacji, którzy chcieliby przymierzyć się do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej statutowej
 • osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej w organizacji pozarządowej. Szkolenie na poziomie podstawowym.
Co w programie?

W czasie szkolenia uczestnicy będą opracowywać zasoby, profile klientów i potencjalne usługi dla trzech fikcyjnych organizacji, by przećwiczyć szerokie myślenia o możliwościach ich własnych organizacji. Przejdziemy przez etapy definiowania zasobów, określania profilu klienta i wymyślania usług. Przedstawione zostaną różne metody definiowania kluczowych zagadnień oraz schemat myślenia prowadzący do powstania struktury usług. Nakreślone zostaną perspektywy na dalszą pracę z przygotowanymi usługami.

W czasie szkolenia nie będziemy ćwiczyć kalkulowania budżetu ani analizy SWAT.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. quiz, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach oraz dyskusja.

Gdzie i kiedy?
 • 05.12.2017 r. (wtorek), godziny 17.00 – 20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)
Kto poprowadzi?

Marianna Starzyk – od prawie 3 lat związana z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, gdzie w marcu 2015 zaczęła prowadzić działalność gospodarczą, przynoszącą regularne dochody. Od września 2016 zarządza spółką z o.o. pod nazwą Biuro Edukacji i Finansów należącą do Fundacji BIS. Wcześniej przez wiele lat związana z Wydawnictwem Otwartym, gdzie kierowała Działem Marketingu. Jako wolny strzelec podejmowała współpracę z Wydawnictwem a5, Międzynarodowym Centrum Kultury i Firmą Wizerunkową Osa Osobista Stylistka.

ABC prowadzenia spotkań on – line /8.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • przygotujesz się do poprowadzenia efektywnego spotkania on-line ze swoimi partnerami i współpracownikami
 • poznasz zasady organizacji spotkań on-line, w tym jego techniczne aspekty
 • oswoisz się z kamerą i dowiesz się jak zachować się podczas spotkania z jej wykorzystaniem
 • dowiesz się jakie możliwości daje komunikacja on-line i jak może ułatwić Ci pracę!
Dla kogo?
 • osób, które chcą usprawnić swoją komunikację z partnerami projektowymi lub współpracownikami, działającymi na odległość
 • osób, które zaczynają swoją przygodę z komunikacją na odległość (on-line) i jeszcze nie czują się swobodnie podczas takich spotkań
 • osób, które chciałby korzystać z możliwości jakie daje komunikacja na odległość, ale nie wiedzą jak organizować takie spotkania i czego można po nich oczekiwać

Do udziału w szkoleniu niezbędne jest posiadanie umiejętności podstawowej obsługi komputera, w szczególności obsługi przeglądarek internetowych.

Co w programie?
 • Kiedy warto zorganizować spotkanie on-line?
 • Organizacyjne aspekty przygotowania się do spotkania.
 • Czego oczekiwać? Na co należy uważać? Jak radzić sobie z problemami?
 • Spotkania z włączona kamerą – nie taki diabeł straszny jak go malują!
 • Google Hangouts – jak korzystać z tego bezpłatnego programu do przeprowadzenia spotkania na odległość?
Gdzie i kiedy?
 • 08.12.2017 (piątek) godziny 17.00 – 20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)
Kto poprowadzi?

Daria Misiak – przez 12 lat pracowała w rodzinnej firmie działającej w branży motoryzacyjnej, w tym przez 6 lat była odpowiedzialna za współzarządzanie nią.  Od ponad 3,5 roku pracuję dla krakowskich korporacji. Przygodę tę rozpoczęła w Capgemini, a obecnie od roku pracuje dla Cisco jako High Touch Operations Manager (bezpośredni opiekun klienta do spraw serwisowych), dla regionu Europy środkowej i północnej. Na co dzień współpracuje z klientami z Norwegii, Węgier, Islandii, Finlandii i Polski. Głównym sposobem komunikacji jest komunizacja za pośrednictwem programów on-line, a spotkania odbywają się w języku angielsku.

Outlook i samodzielne rozwiązywanie podstawowych problemów komputerowych – nieodkryte możliwości! /4.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • poznasz różnorodne funkcje i możliwości programu pocztowego Outlook
 • wprowadzisz wygodne rozwiązania usprawniające pracę w programie Outlook na swoim koncie
 • nauczysz się rozwiązywać problemy związane z komputerem pojawiające się w codziennej pracy
Dla kogo?
 • osoby używające Outlooka w codziennej pracy, które nie czują się pewnie posługując się Outlookiem (np. używające Outlooka jedynie do wysłania/odebrania maila).
 • Osoby, które mają trudność z rozwiązaniem popularnych problemów związanymi z komputerem.

Dodatkowo warunkiem koniecznym do udziału w szkoleniu jest:

 • Co najmniej minimalne doświadczenie w pracy z komputerem/klientem mailowym
 • przyniesienie własnego laptopa z zainstalowanym programem Outlook i kontem pocztowym. Dzięki temu możliwe będzie już podczas szkolenia wdrażanie nowych rozwiązań.
Co w programie?
 • Funkcje programu pocztowego Outlook
 • Wprowadzanie nowych rozwiązań na koncie pocztowym
 • Prezentacja rozwiązań problemów popularnych problemów związanych z komputerem m.in. problemy z wifi, odzyskanie pliku, zawieszająca się aplikacja, pojawiające się błędy w aplikacjach

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. dyskusja grupowa, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputerów.

Gdzie i kiedy?
 • 4.12.2017 r. (poniedziałek), godziny 17.00 – 20.00
 • Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18/1 piętro, Kraków (Podgórze)
 Kto poprowadzi?

Ewa Dziegieć  – Ponad 3 lata doświadczenia w pracy z użyciem komputera, ponad rok doświadczenia w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z komputerem oraz rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów technicznych (2 linia wsparcia). Obecnie praca w firmie CISCO gdzie wszystkie codzienne czynności związane są z komputerem i w oparciu o rozmaite aplikacje (Outlook, VPN, aplikacje mobilne oraz sieciowe). Jako, że obecna prace wykonuje zdalnie (z domu) na co dzień wykorzystuje umiejętności rozwiązywania problemów ze swoim komputerem/programami używanymi w pracy.

Jak dobrze wyglądać na Facebook’u? Sposoby na grafiki społecznościowe naszej organizacji /04.12.2017 r./

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?
 • przekonasz się dlaczego spójna komunikacja wizualna na Facebooku jest ważna
 • dowiesz się na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę przygotowując grafiki społecznościowe dla swojej organizacji
 • stworzysz przykładową grafikę, przy okazji ucząc się obsługi podstawowych funkcji darmowego programu InkScape
Dla kogo?
 • osób, które prowadzą profil na Facebooku swojej organizacji i publikują na nim grafiki
 • osób, które nie posiadają wykształcenia graficznego, nie zajmują się grafiką profesjonalnie. Szkolenie będzie prowadzone na poziomie podstawowym.

Dodatkowo warunkiem koniecznym do udziału w szkoleniu jest:

 • nieznajomość programu InkScape
 • łatwość w posługiwaniu się komputerem
 • przyniesienie własnego laptopa. Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają instrukcję dotyczącą zainstalowania oprogramowania potrzebnego podczas szkolenia. W przypadku trudności z organizacją sprzętu – prosimy o informację, może będziemy mogli pomóc 😉
Co w programie?
 • Spójna komunikacja w mediach społecznościowych – dlaczego jest ważna i jak ją budować
 • Podstawowe zasady tworzenia grafik na facebooka
 • Wasza grafika – jak ją zrobić rok po roku – w programie InkScape

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. analiza przypadków, dyskusja grupowa, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu InkScape.

Gdzie i kiedy?
 • 04.12.2017 (poniedziałek), godziny 17.00 – 20.00
 • Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20 (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana)
Kto poprowadzi?

Małgorzata Spasiewicz-Bulas – od 5 lat związana z krakowskim trzecim sektorem – profesjonalnie jako koordynatorka, animatorka i organizatorka w Stowarzyszeniu Pracownia Obywatelska i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Biura Edukacji i Finansów sp. z o.o., społecznie – jako współzałożycielka Stowarzyszenia Zakład Usług Miejskich. Stałym elementem jej zaangażowania w działanie organizacji jest tworzenie grafik do mediów społecznościowych, plakatów, ulotek, a także skład i grafika publikacji, broszur, zeszytów. Entuzjastka i od lat użytkowniczka open’sourcowych programów. Z wykształcenia – architektka.

Informacje organizacyjne

Organizatorzy zapewniają:
 • możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach
 • przerwy kawowe podczas szkolenia. W przypadku szkoleń 8 godzinnych, w programie przewidziana została 45 minutowa przerwa podczas której uczestnicy będą mogli we własnym zakresie skorzystać z oferty lokalnych punktów gastronomicznych.
Zapisy:
 • do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
 • rejestracja na szkolenia prowadzona jest do 30.11.2017 r., najpóźniej po jej prześlemy mailowo informację o przyjęciu na listę uczestników lub listę rezerwową
 • w przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie również możliwość ograniczenia liczby uczestników z jednej organizacji/grupy.
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest maksymalnie na 2 dni przed jego terminem. Późniejsza rezygnacja bez wskazania osoby zastępującej skutkować może ograniczeniem dostępu do korzystania z kolejnych szkoleń organizowanych przez Fundację BIS.

Aktualności