Opis projektu

Wolontariat pracowniczy w NGO

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja modelu wymiany kompetencji między sektorem pozarządowym i biznesem opartego o wolontariat pracowniczy.

Projekt realizowany jest w okresie: lipiec – grudzień 2018 r.

Biznes

Więcej informacji

Festiwal szkoleń dla NGO

Festiwal szkoleń dla NGO

to okazja do wymiany kompetencji oraz wspólnego uczenia się ludzi biznesu i organizacji pozarządowych.

Wolontariusze – pracownicy krakowskich firm przygotowali dla działaczy społecznych serię szkoleń, w trakcie których podzielą się swoimi zawodowymi doświadczeniami. Dla działaczy NGO będzie to okazja do rozwoju i doskonalenia w wybranych przez siebie tematach. Dla wolontariuszy pracowniczych – możliwość rozwoju własnych umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń.

Do udziału w Festiwalu szkoleń dla NGO zapraszamy:

 • członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych
 • działaczy grup nieformalnych, aktywistów społecznych działających na terenie Województwa Małopolskiego

Szkolenia będą odbywały się od 19 listopada do 5 grudnia 2018. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkoleń i rezerwacji miejsc na szkolenia.

 

 
O projekcie

O projekcie

Idea projektu wywodzi się z założenia, iż pracownicy małopolskich firm posiadają cenne kompetencje, którymi mogą podzielić się z przedstawicielami małopolskich NGO. Z drugiej strony Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, jako organizacja działająca od wielu lat w oparciu o narzędzia edukacji pozaformalnej, może pomóc pracownikom – wolontariuszom zdobywać i rozwijać kompetencje niezbędne do uczenia innych, np. prowadzenia szkoleń. Taka wymiana jest bardzo cennym elementem rozwoju osób pracujących zarówno w sektorze biznesu, jak i organizacji społecznych. Pracownicy zyskują cenione na rynku kompetencje zawodowe i rozwijają społeczne zaangażowanie m. in. w kontekście budowania pozycji lidera, a NGO poszerzają wiedzę z kluczowych dla nich obszarów, dzięki czemu wzmacniają pozycję organizacji i wpływają bezpośrednio na rozwój III sektora w Polsce (zasada win-win).

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych rozwija współpracę między NGO i biznesem w formie wolontariatu pracowniczego od 2015 r. Dysponujemy skutecznym schematem działania dla wolontariuszy-pracowników, którzy przyznają, że nauczyli się więcej niż oczekiwali, a wiedzę wdrożyli w swoich firmach. Nasz model kompetencyjny to jednocześnie unikalne i atrakcyjne narzędzie HR dla przedsiębiorstw, którym zależy na wdrożeniu idei społecznej odpowiedzialności w praktyce. Osiągnęliśmy cel również dla działaczy społecznych, którzy otrzymali możliwość uzyskania konkurencyjnej, biznesowej wiedzy i wzbogacenia swoich sposobów działania. Zachęcamy do zapoznania się z zakładkami dla wolontariusza-pracownika oraz dla firm.

W trakcie tegorocznej edycji projektu chcemy:

* promować idee i zasady organizacji wolontariatu pracowniczego, szczególnie kompetencyjnego wśród 105 przedstawicieli 45 małopolskich firm i organizacji pozarządowych oraz ich pracowników i współpracowników

* przygotować 15 wolontariuszy – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów

* stworzyć okazję 90 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej.

Więcej informacji o dotychczas zrealizowanych działaniach można znaleźć na podstronie projektów „Wolontariat pracowniczy szansą dla NGO i biznesu” realizowanych w latach 2015 i 2016.

W poprzednich edycjach projektu wypracowaliśmy:

 • wspólnie z 4 małopolskimi firmami wypracowaliśmy, przetestowaliśmy oraz upowszechniliśmy model współpracy w oparciu o  pracowniczy wolontariat kompetencyjny
 • zwiększyliśmy wiedzę na temat idei i zasad organizacji wolontariatu pracowniczego, w szczególności wolontariatu kompetencyjnego, wśród małopolskich firm i NGO, oraz ich pracowników i współpracowników
 • przygotowaliśmy 10 wolontariuszy – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów
 • stworzyliśmy okazję 96 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej
Model kompetencyjny

Model kompetencyjny

Wspólne działania firm i Fundacji BIS:

 • Etap koncepcyjny:
  • wspólne wypracowanie przez przedstawicieli 4 małopolskich firm oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych schematu działania służącego zaangażowaniu pracowników firm w przygotowanie i realizację szkoleń dla przedstawicieli małopolskich NGO, m.in. założenia dotyczące rekrutacji pracowników – wolontariuszy, przebieg ich przygotowania do pełnienia roli trenerów, forma ewaluacji działań
 • Etap testowania modelu:
  • rekrutacja pracowników – wolontariuszy
  • udział 2 lub 3 pracowników- wolontariuszy w 20 godzinnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia szkolenia dla NGO dotyczącego specjalizacji wolontariuszy oraz wsparcie mentorskie w przygotowaniu programu szkolenia
  • przeprowadzenie przez każdego z wolontariuszy 4 do 8 godzinnego szkolenia dla przedstawicieli małopolskich NGO oraz jego superwizja
 • Etap podsumowania:
  • udział wolontariuszy, przedstawicieli firm i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w ewaluacji przeprowadzonych działań, analiza wniosków z podjętych działań oraz wypracowanie ostatecznego kształtu modelu współpracy, możliwego do dalszego wspólnego wdrażania przez przedstawicieli firm i NGO niezależnie od jego finansowania ze środków publicznych
  • upowszechnianie modelu współpracy

Działania skierowane do przedstawicieli małopolskich NGO:

 • 8 szkoleń przygotowanych i przeprowadzonych przez wolontariuszy – pracowników małopolskich firm.
Dla firm

Dla firm

Zgodnie z badaniami brytyjskiej organizacji Business in the Community, pracownicy angażujący się w wolontariat, są jednocześnie bardziej zmotywowani do pracy, efektywni i przywiązani do firmy.

Wolontariat pracowniczy to wiele korzyści dla firmy, która staje się firmą odpowiedzialną społecznie. Oferujemy:

 • narzędzie do rozwoju pracowników: możliwość pracy w nowej roli i nabycia nowych kompetencji, które mogą wykorzystać w firmie lub we współpracy z klientami (możliwość prowadzenia szkoleń, aktywnych prezentacji, seminariów). Szansa rozwoju i ciągłego podnoszenia kompetencji jest jednym z decydujących czynników budowania lojalności pracownika z pracodawcą
 • unikalne narzędzie do kształtowania motywacji wewnętrznej pracowników, poczucia sensu wykonywanej pracy
 • sposobność lepszej współpracy w ramach zespołów pracowniczych, możliwość wyłonienia liderów – budowanie w firmie środowiska osób zaangażowanych, otwartych na dzielenie się kompetencjami
 • poznanie osób z innych branż, środowisk oraz sposobność do nawiązania różnorodnych relacji na polu biznesowym i społecznym
 • możliwość odstresowania się pracowników i poczucie dumy, że pracują w firmie, która podejmuje ważne działania społeczne. Pracownicy chętniej utożsamiają się z taką firmą.
Dla wolontariuszy

Dla wolontariuszy

Do podjęcia się roli wolontariusza zapraszamy osoby, które:

 • szukają dla siebie nowych możliwości rozwoju zawodowego i są otwarte na wyzwania
 • chcą dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie szkoleń i zdobyć pierwsze doświadczenia trenerskie lub doskonalić swoje kompetencje trenerskie np. wzbogacając portfolio o nowe tematy szkoleniowe czy grupy odbiorców
 • są chętne do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
 • chcą razem ze swoją instytucją wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe i pomóc im jeszcze skuteczniej realizować ich misje.

Jak skorzystam, zostając wolontariuszem? Korzyści jest kilka, między innymi:

 • rozwiniesz swoje kompetencje – pomożemy Ci przygotować się do prowadzenia krótkich działań edukacyjnych (krótkich szkoleń, seminariów, interesujących wykładów)
 • zdobędziesz pierwsze doświadczenie trenerskie prowadząc szkolenie lub seminarium w tematyce, która jest Ci bliska
 • dowiesz się, jakie są Twoje mocne strony, a nad czym warto pracować, aby dalej doskonalić się w przekazywaniu wiedzy
 • sprawdzisz czy w ogóle uczenie innych jest dla Ciebie – czy sprawia Ci to radość i czy warto inwestować dalej w ten kierunek rozwoju
 • i wreszcie pomożesz rozwijać się innym!
Kontakt

Kontakt

Koordynatorka projektu, animatorka współpracy

Joanna Czarnik
joanna.czarnik@bis-krakow.pl
kom 883-776-370

Specjalistka ds. promocji i rekrutacji

Ewa Adamska-Cieśla
ewa.adamska@bis-krakow.pl

kom 500-575-009

Program FESTIWALU SZKOLEŃ DLA NGO 2018

Festiwal Szkoleń dla NGO to cykl 15 bardzo praktycznych spotkań, które pomogą usprawnić codzienną aktywność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz są możliwością spotkania ze specjalistami pracujących w biznesie – międzynarodowych korporacjach, lokalnych firmach z sektora MŚP oraz przedsiębiorstwa społecznego.

Wydarzenie skierowane jest do członków, wolontariuszy i pracowników małopolskich organizacji pozarządowych oraz działaczy grup nieformalnych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Zapraszamy do przejrzenia programu szkoleń i do rejestracji (poniżej).

UWAGA!

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (dostępny przy opisie każdego ze szkoleń). Zgłoszenia przyjmowane są do momentu wyczerpania miejsc, pozostali zainteresowani wpisani zostaną na listę rezerwową.

Z udziału w szkoleniu można zrezygnować do 2 dni przed jego terminem. W przypadku późniejszego odwołania udziału uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa. Osoby, które wycofają się z udziału w szkoleniu bez zastępstwa lub w ogóle bez poinformowania organizatorów mogą zostać w konsekwencji skreślone z listy uczestników kolejnych szkoleń w ramach Festiwalu Szkoleń dla NGO oraz innych działań edukacyjnych Biura Inicjatyw Społecznych.

Udany start - jak przygotować program wdrożeniowo-adaptacyjny dla nowych członków zespołu NGO - 20.11.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

20.11.2018 r., godziny: 17.00-20.30, Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Dla kogo?

 • przedstawicieli organizacji, które zatrudniają pracowników, współpracowników lub prowadzą rekrutacje nowych członków i wolontariuszy
 • członków zarządów, koordynatorów oraz innych osób odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych ludzi do zespołu.

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

 • dowiesz się jak sprawnie i przyjaźnie wprowadzić nową osobę w życie swojej organizacji
 • poznasz kluczowe elementy składające się na program wdrożeniowo-adaptacyjny
 • odkryjesz jak udany start pomoże Tobie, Twojej organizacji i oczywiście nowej osobie
 • zdobędziesz praktyczne wskazówki dotyczące tego jakie metody i narzędzia wykorzystać
 • przygotujesz wstępny program wdrożeniowo-adaptacyjny dla swojej organizacji.

Jaki jest program szkolenia?

 • Kluczowe czynniki sprzyjające efektywnemu wdrożeniu i adaptacji pracownika, współpracownika, wolontariusza.
 • Narzędziownik – czyli w jak w praktyce przekazywać informacje i integrować.
 • Wdrażanie jako proces – etapy, formy, harmonogram.
 • Tworzenie wstępnych założeń programu wdrożeniowo-adaptacyjnego.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. praca w grupach, mini wykład, dyskusja grupowa, wymiana doświadczeń

Kto poprowadzi?

Aneta Krupa – specjalistka w Alexander Mann Solutions, dużej firmie rekrutacyjnej, szkoleniowiec z zamiłowania. W firmie odpowiedzialna za tworzenie programów szkoleniowych dla nowych pracowników, ich prowadzenie i koordynację oraz długofalowe wsparcie nowych członków zespołu. Wcześniej lektor językowy.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Działalność gospodarcza w zasięgu ręki - 21.11.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

21.11.2018 r., godziny 16.00-20.00, Centrum Obywatelskie, u. Reymonta 20

Dla kogo?

 • członków i pracowników stowarzyszeń lub fundacji, którzy chcieliby przymierzyć się do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej statutowej
 • osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej w organizacji pozarządowej.

Szkolenie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

 • poznasz główne kroki prowadzące do wypracowania usług i produktów, które może proponować Twoja organizacja
 • nauczysz się schematów myślenia przydatnych do analizy zasobów Twojej organizacji oraz identyfikacji klientów
 • dowiesz się jak ułatwić sobie promocję usług i komunikację z klientami na początku prowadzenia działalności gospodarczej lub odpłatnej.

Jaki jest program szkolenia?

W czasie szkolenia uczestnicy będą opracowywać zasoby, profile klientów i potencjalne usługi dla trzech fikcyjnych organizacji, by przećwiczyć szerokie myślenia o możliwościach ich własnych organizacji. Przejdziemy przez etapy definiowania zasobów, określania profilu klienta i wymyślania usług. Przedstawione zostaną różne metody definiowania kluczowych zagadnień oraz schemat myślenia prowadzący do powstania struktury usług. Nakreślone zostaną perspektywy na dalszą pracę nad promocją przygotowanych usług.

W czasie szkolenia nie będziemy ćwiczyć kalkulowania budżetu ani analizy SWAT.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. quiz, analiza przypadków, ćwiczenia w grupach oraz dyskusja.

Kto poprowadzi?

Marianna Starzyk – od prawie 4 lat związana z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, gdzie w marcu 2015 zaczęła prowadzić działalność gospodarczą, przynoszącą regularne dochody. Od września 2016 zarządza spółką z o.o. pod nazwą Biuro Edukacji i Finansów należącą do Fundacji BIS. Wcześniej przez wiele lat związana z Wydawnictwem Otwartym, gdzie kierowała Działem Marketingu. Jako wolny strzelec podejmowała współpracę z Wydawnictwem a5, Międzynarodowym Centrum Kultury i Firmą Wizerunkową Osa Osobista Stylistka.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

 

Zwinnie i turkusowo – o efektywnym prowadzeniu spotkań zespołu - 21.11.2018 r.

Data i miejsce:

21.11.2018 r., godziny 17.00-20.00, Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Dla kogo?

 • osób inicjujących i prowadzących grupowe przedsięwzięcia
 • wszystkich pracowników, członków i wolontariuszy NGO i grup nieformalnych zainteresowanych prowadzeniem efektywnych spotkań

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

 • poznasz ideę samozarządzania oraz wynikające z niej zasady prowadzenia spotkań
 • dowiesz się jak zapanować nad chaosem podczas spotkania, sprawnie prowadzić dyskusję i podejmować decyzje
 • wypróbujesz nowe narzędzie pomocne w prowadzeniu spotkań
 • realnie usprawnisz działanie swojego zespołu

Jaki jest program szkolenia?

 • Samozarządzanie – sposób na organizację pracy zespołu.
 • Zasady prowadzenia spotkań operacyjnych.
 • Kanban – narzędzie do prowadzenia spotkań.
 • Rola moderatora w prowadzeniu zwinnych spotkań operacyjnych.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. prezentacja, symulacje, dyskusje.

Kto poprowadzi?

Anna Kryczka – Od 6 lat koordynatorka w międzynarodowej firmie Apply Capnor, zajmującej się skanowaniem laserowym na rynkach skandynawskich. Aktualnie Team leaderka, doktorantka na AGH, zaangażowana w turkusowe organizacje. Prywatnie matka dwójki uroczych dzieciaczków, odstresowująca się przy robótkach ręcznych i pieczeniu zdrowych przysmaków.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

 

Świadome i efektywne delegowanie zadań - 22.11.2018 r.

Data i miejsce:

22.11.2018 r., godziny 17.00-20.00, Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Dla kogo?

 • Osób zarządzających projektami w organizacjach pozarządowych, współpracujących z wolontariuszami, odpowiadających za rozdział obowiązków w zespole.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

 • Łatwiej skorzystasz z potencjały swoich współpracowników i pracowników
 • Efektywniej podzielisz pracę w zespole i zweryfikujesz jej rezultaty
 • Zyskasz więcej pewności siebie i elastyczności potrzebnej w sytuacji delegowania zadań
 • Stworzysz swojemu zespołowi więcej przestrzeni do samodzielnego działania i rozwój.

Jaki jest program szkolenia?

 • Delegować, czy nie delegować – korzyści, wyzwania.
 • Etapy delegowania.
 • Delegowanie zadań, a zlecanie – stopień delegowanej odpowiedzialności.
 • Istota precyzyjnej komunikacji przy delegowaniu.
 • Empowerment w delegowaniu.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. dyskusje oparte na doświadczeniach uczestników, praca w parach, ćwiczenia praktyczne.

Kto poprowadzi?

Monika Salisbury –pracowniczka firmy Alexander Mann Solutions – międzynarodowej korporacji z branży HR. Obecnie na stanowisku kierownika kilku zespołów pracujących również zdalnie, w różnych językach. Prywatnie i tez z ramienia firmy koordynuje często różnorakie akcje charytatywne na rzecz instytucji pomagającym min. zwierzętom. Do jej pasji należą języki obce i różnice kulturowe oraz podróże.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

 

Jak uszczęśliwiać darczyńców i odbiorców? - 26.11.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

26.11.2018 r., godziny 17.00-20.00, Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Dla kogo?

 • pracowników i wolontariuszy organizacji społecznych odpowiedzialnych za tworzenie oferty organizacji
 • osoby zainteresowane marketingiem i komunikacją oraz eksperymentowaniem w tym obszarze

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • dowiesz się co wpływa na podejmowanie przez darczyńców i odbiorców decyzji o zaangażowaniu w działania naszej organizacji pozarządowej i sprawia, że czują się szczęśliwi
 • łatwiej określisz jakie potrzeby i wartości mogą kierować darczyńcami i odbiorcami
 • poznasz zasady formułowania skutecznego komunikatu odwołującego się do wartości
 • uzyskasz skuteczne narzędzie marketingowe pomocne w budowaniu stałych relacji z darczyńcami lub odbiorcami oferty odpłatnej Twojej organizacji.

Jaki jest program?

 • Emocjonalne uwarunkowania transakcji.
 • Potrzeby odbiorców i postrzeganie wartości.
 • Transformacja uczestnika transakcji.
 • Skuteczny komunikat eksponujący wartości produktu lub usługi.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. pracę w grupach, studia przypadku, dyskusję.

Kto poprowadzi?

Marta Materska-Samek – doświadczony kierownik projektów ICT, ekspertka w dziedzinie przemysłów kreatywnych (rynku kinowego) oraz funduszy regionalnych, krajowych i europejskich. Autorka innowacyjnych projektów wprowadzających narzędzia ICT w obszarze edukacji i przemysłów kultury. Obecnie kierownik projektu „Media Biznes Hub – zintegrowanego programu rozwoju kompetencji w PWSFTviT w Łodzi”. Doktor nauk o zarządzaniu związana z katedrą zarządzania mediami i reklamą Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca przedsiębiorczości, ekonomiki kultury i zarządzania projektami. Mentorka, doradczyni biznesowa, przedsiębiorca. Kobieta, żona i szczęśliwa mama Mai, Małgosi i Maćka.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Kulisy współpracy, czyli jak role w grupie budują zespół - 26.11.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

26.11.2018 r., godziny 17.00-20.00, Centrum Obywatelskie, u. Reymonta 20

Dla kogo?

 • dla wszystkich osób mających pewne doświadczenie pracy w zespołach – w organizacjach i grupach nieformalnych.
 • zainteresowanych refleksją i dzieleniem się doświadczeniem wyciągniętym z własnego funkcjonowania w zespołach i grupach.

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

 • Zobaczysz, jak role grupowe kształtują codzienną współpracę zespołów.
 • Łatwiej rozpoznasz poszczególne role w grupie oraz zaobserwujesz ich zmiany
 • Zdobędziesz więcej dystansu do tego co dzieje się w Twoim zespole i łatwiej zaplanujesz swoje działanie w grupie lub z grupą
 • Lepiej zrozumiesz członków swojego zespołu i pomożesz im pełniej wykorzystywać ich potencjał.

Jaki jest program szkolenia?

 • Rola grupowa – co to takiego?
 • Rola grupowa a cechy osoby.
 • Czy już zawsze będę w tej roli – o stałości i zmienności ról.
 • Siła oddziaływania roli.
 • Grupa jako anthropos – narzędzie do analizy ról w grupie.
 • Planowanie działań indywidualnych w zespołach organizacji i grup nieformalnych.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. symulację grupową, dzielenie się doświadczeniami, dyskusję, metafory.

Kto poprowadzi?

Joanna Hajduk – w ramach działania programu Dynamika Ekspozycji MIK od 2002 roku lat organizuję i prowadzę warsztaty z zakresu interpretacji dziedzictwa oraz współpracuję z zespołami muzeów przy opracowywaniu koncepcji wystaw i ścieżek edukacyjnych oraz tworzeniu misji i wizji instytucji. Jestem także psychoterapeutką w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces, mam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par i do pracy z grupami pod superwizją.

Sebastian Wacięga – facylitator pracy zespołowej. Od 2009 roku współpracuje z zespołami w organizacjach w zakresie diagnozy i planowania strategicznego. Jako pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury współpracował z zespołami kilkudziesięciu instytucji kultury w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu: misji i strategii organizacji, wystaw i wydarzeń, warsztatów edukacyjnych, szkoleń oraz debat i konsultacji. Współpracował również z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami rynku pracy, firmami, grupami nauczycieli, uczniów oraz osobami bezrobotnymi. Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i europeistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (doktorat na temat pomocniczości w lokalnej współpracy).

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Ogród społeczny – pakiet wiedzy i umiejętności na dobry początek - 27.11.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

27.11.2018 r., godziny 17.00-20.00, Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20

Dla kogo?

 • osób przygotowujących się do założenia ogrodu społecznego
 • aktywistów miejskich, członków grup nieformalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków lokalnych społeczności

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

 • Poznasz ideę ogrodu społecznego jako miejsca wspólnej aktywności sąsiedzkiej i sposób na uprawianie miejskiego ogrodnictwa
 • Zaplanujesz jak krok po kroku przygotować się wspólnie z grupą inicjatywną do założenia ogrodu społecznego
 • Dowiesz się gdzie szukać wsparcia chcąc założyć ogród społeczny
 • Skuteczniej zaangażujesz mieszkańców we wspólne prace nad przygotowaniem ogrodu społecznego

Jaki jest program?

 • Czym jest ogród społeczny?
 • Tworzenie mapy zasobów niezbędnych do wystartowania i prowadzenia ogrodu społecznego.
 • Gdzie szukać wsparcia i sprzymierzeńców?
 • Dobry plan to podstawa – opracowanie planu działania
 • Jak zaangażować lokalną społeczność – metody i narzędzia przydatne przy tworzeniu ogrodu społecznego.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. pracę w podgrupach, zadanie praktyczne, dyskusję, miniwykład, prezentację dobrych praktyk.

Kto poprowadzi?

Agnieszka Dziewitek – animatorka i menedżerka, od 2004 roku związana z krakowskim sektorem pozarządowym. Ponad 10-cio letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi, zespołami i pozyskiwanie środków na projekty i inicjatywy obywatelskie. Wspiera samorządy w rozwoju narzędzi służących wzmacnianiu współpracy z mieszkańcami i NGO (konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, Roczne i Wieloletnie Programy Współpracy), m.in. współpracując w tym zakresie z Biurem Edukacji i Finansów. W 2018 r wraz z grupą sąsiadów założyła ogród społeczny na krakowskim osiedlu Kliny – „Klinówka”.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Myślenie strategiczne – czynność powszednia - 27.11.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

27.11.2018 r., godziny 17.00-20.00, Centrum Obywatelskie, u. Reymonta 20

Dla kogo?

Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, którzy:

 • chcą rozwijać swoją organizację
 • podejmują decyzję o znaczeniu długofalowym
 • piszą wnioski o dofinansowanie swojej działalności

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Dowiesz się, jakie miejsce w myśleniu strategicznym mają osobiste pragnienia i potrzeby
 • Przekonasz się, że myślenie strategiczne nie musi oznaczać pisania obszernych dokumentów, a i tak pomaga realizować cele swojej organizacji
 • Sprawdzisz czy da się pogodzić oczekiwania osób działających w organizacji z warunkami w jakich ona funkcjonuje oraz lokalnymi i globalnymi trendami
 • Odkryjesz, jaki praktyczny walor niesie z sobą myślenie strategiczne

Jaki jest program?

 • Jak wskazać kluczowe zasoby, potencjał i potrzeby otoczenia organizacji?
 • Jak nazwać osobiste cele, które realizujemy dzięki organizacji?
 • Jak poprawnie sformułować cele rozwoju organizacji i jak nie pomylić ich z efektami naszych działań?

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe: grę pod tytułem „Restauracja”, dzięki której podstawowe pojęcia planowania strategicznego staną się jasne oraz wspólne omówienie wyników tej gry.

Kto poprowadzi?

Anna Miodyńska – pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, jest także trenerką Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, mediatorką i animatorką społeczną. W Małopolskim Instytucie Kultury od 2003 r. koordynuje program „Kultura w rozwoju ”, którego ważnym celem jest rozwijanie myślenia i planowania strategicznego. Od 2006 r. prowadzi szkolenia dla pracowników lokalnych instytucji kultury: dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz dla animatorów kultury w ramach Programu Dom Kultury Plus, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Zintegruj zespół – gra „As wywiadu” - SZKOLENIE ODWOŁANE

Data i miejsce szkolenia:

SZKOLENIE ODWOŁANE

Dla kogo?

Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, którzy:

 • Chcą wzmocnić więzi w swojej organizacji.
 • Chcą włączyć nowych członków organizacji .
 • Zaczynają prace nad projektem w nowym zespole.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Poznasz nowe narzędzie pomocne w integrowaniu zespołu organizacji lub grup uczestników
 • Przygotujesz się do prowadzenia gry „As wywiadu” i poczujesz pewnie w roli prowadzącego
 • Zaplanujesz wykorzystanie gry w różnorodnych grupach i projektach

Jaki jest program?

Podczas warsztatu nie tylko zagramy w dostępną na wolnych licencjach grę „As Wywiadu” ale omówmy różne jej zastosowanie  i  – co za tym idzie – różne sposoby jej prowadzenia. Dzięki „Asowi” możemy realizować rozmaite cele: od zabawowej integracji po poprawę komunikacji w grupie.

Kto poprowadzi?

Anna Miodyńska – pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, jest także trenerką Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, mediatorką i animatorką społeczną. W Małopolskim Instytucie Kultury od 2003 r. koordynuje program „Kultura w rozwoju ”, którego ważnym celem jest rozwijanie myślenia i planowania strategicznego. Od 2006 r. prowadzi szkolenia dla pracowników lokalnych instytucji kultury: dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz dla animatorów kultury w ramach Programu Dom Kultury Plus, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Dobra zabawa! czyli jak twórczo i bezpiecznie organizować zabawy dla grup dziecięcych - SZKOLENIE ODWOŁANE

Data i miejsce szkolenia:

SZKOLENIE ODWOŁANE

Dla kogo?

 •  dla wolontariuszy i członów organizacji działających na rzecz dzieci
 •  osób, które prowadzą spotkania integracyjne dla dzieci lub opiekują się dziećmi podczas różnorodnych wydarzeń w swoich organizacjach

Szkolenie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

 • przygotujesz się do prowadzenia zabaw integracyjnych dla grup dzieci
 • poznasz zasady organizacji wartościowych i bezpiecznych zabaw
 • zdobędziesz nowe pomysły i inspiracje do pracy z dziećmi
 • będziesz łatwiej improwizować, prowadząc spotkania dla dzieci i poradzisz sobie z dostosowaniem różnorodnych gier do potrzeb chwili.

Jaki jest program szkolenia?

 • Zabawy integrujące nowopowstałe grupy.
 • Zabawy z chustą animacyjną.
 • Zasady dobrej zabawy.
 • Metody aktywizujące dzieci do wspólnej zabawy.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. techniki kreatywne, dyskusje, eksperymenty i doświadczenia, trening twórczości.

Kto poprowadzi?

Sylwia Kania – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, trener dziecięcych kompetencji społecznych (R), animator, wodzirej, właściciel Centrum Kreatywnego Rozwoju HARCOWNIA, instruktor harcerski.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Nie taka zmiana straszna… - skuteczne zarządzanie zmianą -29.11.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

29.11.2018 r., godziny 17.00-20.00, Centrum Obywatelskie, u. Reymonta 20

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane dla osób, które w swoich organizacjach/grupach stykają się z planowaniem i przeprowadzaniem zmian. Niekoniecznie osób na stanowiskach kierowniczych jednak zaangażowanych w procesy zmian. Szczególnie polecane osobom sfrustrowanym ‘przepalaniem’ energii i zasobów organizacji na zmiany nieskuteczne lub nietrwałe.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Łatwiej przygotujesz ludzi ze swojej organizacji do wprowadzenia trwałej zmiany
 • Poznasz nowe sposoby dochodzenia do sedna problemu na podstawie metod zarządzania jakością (Kazien, Total Quality Managment)
 • Zobaczysz czy, kiedy i jak warto zaangażować zespół do wprowadzania zmian
 • Otrzymasz gotowy schemat przeprowadzania zmian, który łatwo dostosujesz do potrzeb swojej organizacji

Jaki jest program?

 • Jak ująć ‘chaos zmiany’ w schemacie
 • Waga i rola komunikacji w procesach zmiany
 • Źródła rozwiązań – skąd brać pomysły na skuteczne rozwiązania borykających nas problemów.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe: grę pod tytułem „Restauracja”, dzięki której podstawowe pojęcia planowania strategicznego staną się jasne oraz wspólne omówienie wyników tej gry.

Kto poprowadzi?

Szymon Wąsowicz – absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Systemami Logistycznymi na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Zawodowo od 10 lat zajmuje stanowiska kierownicze różnego szczebla (kierownik działu, kierownik oddziału, dyrektor zarządzający) w prywatnych przedsiębiorstwach.  W ramach pracy zajmuje się szeroko pojętą logistyką przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na kreowanie zmian istniejących struktur organizacji.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Obcokrajowiec-pracownik w NGO – zasady i możliwości zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej - 3.12.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

3.12.2018 r., godziny 17.00-20.00, Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Dla kogo?

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych, zatrudniający lub chcący zatrudniać imigrantów lub mający zagranicznych wolontariuszy
 • organizacji zajmujących się wsparciem i integracją imigrantów w Polsce

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Poznasz możliwości zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w organizacjach pozarządowych
 • Dowiesz się jakie korzyści niesie ze sobą zaangażowanie pracowników-obcokrajowców w organizacji
 • Będziesz łatwiej poruszać się w regulacjach prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców i dostosujesz swoje działania jako pracodawcy do indywidualnej sytuacji prawnej potencjalnego pracownika
 • Zdobędziesz praktyczne podpowiedzi dotyczące tego jak wygląda proces zatrudniania w warunkach krakowskich

Jaki jest program?

 • Legalizacja pobytu i pracy – podstawowe pojęcia
 • Zezwolenia na pracę, oświadczenia
 • Rodzaje wiz uprawniających do pracy w Polsce
 • Kiedy zezwolenie nie jest wymagane?
 • Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców – tzw. zezwolenia łączone
 • Wzory dokumentów i przebieg procesów, w szczególności w Krakowie
 • Obowiązki pracodawcy
 • Regulacja wolontariatu – cudzoziemcy
 • Korzyści i możliwe zagrożenia z zatrudniania obcokrajowca w organizacji

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. ćwiczenia w  grupach, case study, praca na dokumentach.

Kto poprowadzi?

Aneta Maciejewska – STAY KRK Specjalistka w zakresie imigracji i zatrudniania cudzoziemców, z doświadczeniem zdobytym w jednej z największych firm relokacyjnych w Polsce. Zawodowo działa jako pełnomocnik w procedurach urzędowych legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, oferuje swoje usługi zarówno dla samych obcokrajowców, jak i ich pracodawców. Interesuje się zagadnieniami wielokulturowości oraz  praw człowieka. Wolny czas najchętniej spędza na podróżach i górskich wędrówkach.

Rafał Grabowski – Fundacja U-Work

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Jak nie pisać wniosków unijnych? - 4.12.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

4.12.2018, godziny 17.00-20.00, Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Dla kogo?

 • Dla osób, które zajmują się w organizacjach pozarządowych planowaniem działań projektowych i przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
 • szczególnie dla osób, które do tej pory bez sukcesów starały się pozyskiwać środki unijne

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie średnio zaawansowanym.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • Łatwiej sformułujesz założenia projektu zgodnie z logiką projektową
 • Dowiesz się jak prawidłowo wypełnić treścią poszczególne części formularza wniosku
 • Poznasz specyfikę przygotowania wniosku do konkursów ze środków Unii Europejskiej
 • Spojrzysz na wniosek z perspektywy eksperta oceniającego i dowiesz się jak uniknąć najczęstszych błędów

Jaki jest program?

 • Logika projektowa i jej przełożenie na formularz wniosku o dofinansowanie
 • Relacja pomiędzy zdiagnozowanymi problemami a celami projektu
 • Poprawne formułowanie celów i rezultatów
 • W jaki sposób nie pisać wniosków unijnych – najczęściej popełniane błędy

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. praca w grupach, case study, praca na formularzach, dyskusja.

Kto poprowadzi?

Monika Wąsowicz – absolwentka filmoznawstwa na Wydziale Zarządzanie i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo – Hutniczej. Od 11 lat zajmuje się realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej (liczne POKL, POWER, Erasmus+) i w ramach innych instrumentów finansowych (między innymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, FIO, ASOA 2014 – 2020, środków MKiDN). Od kilku lat jest ekspertką oceniającą projekty w ramach RPO Województwa Małopolskiego i programu Erasmus+ (sektor Edukacja Dorosłych) oraz rekomendującą innowacje społeczne do szerokiego upowszechnienia.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Pieniądze leżą w internecie, czyli o pozyskiwaniu funduszy i redukcji kosztów w NGO - 5.12.2018 r.

Data i miejsce szkolenia:

5.12.2018 r., godziny 16.30-20.30, Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Dla kogo?

 • osób zaangażowanych w działania społeczne w ramach grup nieformalnych i organizacji pozarządowych

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu?

 • odkryjesz nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych z wykorzystaniem Internetu
 • dowiesz się jakie bezpłatne narzędzia i aplikacje pomogą usprawnić pracę organizacji
 • wymienisz się doświadczeniami dotyczącymi korzystania z zasobów Internetu
 • sprawdzisz, które narzędzia są najbardziej adekwatne i użyteczne dla Twojej organizacji

Jaki jest program?

 • Mapowanie wykorzystania Internetu przez organizacje i grupy
 • Przegląd dostępnych w Internecie dla NGO usług, narzędzi i zasobów w obszarach:
  • pozyskiwania funduszy
  • usprawniania komunikacji
 • Analiza użyteczności poszczególnych narzędzi

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. prezentacja, pracę w grupach, dyskusje, analizy przypadków.

Kto poprowadzi?

Leszek Szklarczyk – przez wiele lat koordynował kampanią fundraisingową Stowarzyszenia Amnesty International Polska w Krakowie, założyciel i współtwórca platformy Rent and Lend pozwalającej organizacjom pozyskiwać potrzebny sprzęt i fundusze na zasadach ekonomii współpracy. Obecnie administruje też procesami rekrutacji na rynki niemieckojęzyczne w Alexander Mann Solutions.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Efektywne spotkania projektowe – marzenia czy rzeczywistość? - 6.12.2018

Data i miejsce szkolenia:

6.12.2018, godziny 17.00 – 20.30, Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 (Podgórze)

Dla kogo?

 • członków zarządów, kierowników, koordynatorów i liderów zespołów projektowych
 • osób, które już prowadzą prowadzące spotkania zespołów oraz takie, które chcą przygotować się do tego zadania
 • osób, które chcą efektywniej uczestniczyć w spotkaniach projektowych

Szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym.

Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu?

 • odkryjesz znaczenie spotkania inaugurującego realizację projektu w naszej organizacji
 • poznasz zasady planowania efektywnych spotkań projektowych
 • łatwiej zaangażujesz zespół do kreatywnej pracy podczas spotkań roboczych
 • przekonasz się, że spotkania mogą być efektywne!

Jaki jest program szkolenia?

 • Identyfikacja sytuacji, które wymagają organizacji spotkania
 • Zasady efektywnych spotkań
 • Struktura spotkania rozpoczynającego projekt
 • Struktura kreatywnego regularnego spotkania projektowego
 • Wybrane narzędzia ułatwiające prowadzenie spotkań kreatywnych

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o aktywne metody warsztatowe m.in. pracę grupową, dyskusję, prezentację narzędzi.

Kto poprowadzi?

Sara Szeremeta – Project Manager w dziale wdrożeń technologicznych dla klientów w międzynarodowej firmie Cisco. Na co dzień organizuje i prowadzi spotkania projektowe. Swoje doświadczenie opiera również na pracy jako specjalistka od egzekwowania jakości technicznego serwisu posprzedażowego, bankowiec zajmujący się analizą ryzyka kredytowego, marketingowiec i sprzedawca. Społecznie organizuje coroczną kobiecą konferencję branżową, zainicjowała organizację zajęć jogi w firmie, robiła tłumaczenia oraz odrestaurowywała zamki średniowieczne we Francji. Z pasji podróżniczka i wspinacz.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Wybierz nazwę, datę szkolenia oraz liczbę osób i kliknij ZAREZERWUJ MIEJSCE w witrynie Evenea.

Aktualności